skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Master HEHlavné výhody

 • Vysoká účinnosť
   až do 95,5% v on-line móde
 • kW = kVA (pf 1)
   10-40 °C bez zníženia výkonu
 • Usmerňovače založené na IGBT technológii
 • Galvanické oddelenie
 • Vysoké preťaženie
 • LCD displej
 

HE – Vysoká účinnosť (High Efficiency)
Typová rada Master HE je dostupná vo výkonoch od 100 do 800 kVA. UPS je navrhnutá pomocou novej technológie on-line s dvojitou konverziou využívajúcu spôsob riadenia pomocou IGBT a DSP (Digital Signal Processor), čím je zabezpečená maximálna ochrana, kvalita napájania a zelená energia pre rôzne aplikácie vrátane dátových centier, obnovy miest po haváriách, telekomunikačných stredísk, priemyselných procesov a bezpečnostných aplikácií.
Vysoká účinnosť znamená väčší aktívny výkon v porovnaní s bežnými typmi UPS vďaka výstupnému jednotkovému účinku (až do 25% vyšší v porovnaní s rovnakými UPS pri účinníku: pf = 0,8). Menovitý výkon je deklarovaný bez zníženia nezávisle od prevádzkovej teploty v rozmedzí 10 ÷ 40 ° C.
Okrem toho, riadiace obvody a špeciálne navrhnutý firmvér poskytujú účinnosť na výstupe v on-line móde až do 95,5%, čo je porovnateľné s najlepšími beztransformátorovými UPS dostupnými na trhu.

Maximálna úspora nákladov
Špeciálne vlastnosti, ktorými sa vyznačuje rada Master HE a výnimočná účinnosť pomáhajú eliminovať TCO už od inštalácie až po každodennú prevádzku, čím sa znižujú náklady na energiu pre UPS, klimatizačný systém a sú kladené menšie požiadavky na priestory vďaka menším rozmerom a hmotnosti.

Úplné galvanické oddelenie
UPS Master HE je vybavená výstupným izolačným transformátorom na meniči ako súčasť invertorového obvodu vo vnútri skrine UPS, čím poskytuje galvanické oddelenie medzi záťažou a batériou s väčšou univerzálnosťou v konfigurácii systému, čo umožňuje:

 • Úplnú galvanickú izoláciu UPS v kritických aplikáciách napájaných z batérií DC zdroja.
 • Možnosť dvoch oddelených vstupov (sieť a pomocná sieť - bypass), ktoré môžu byť pripájané z dvoch rôznych zdrojov (s rôznymi neutrálmi), čo je veľká výhoda v prípade paralelných zapojení na zlepšenie celkovej spoľahlivosti.
 • Možnosť práce UPS pri napájaní bez neutrálneho vodiča. Táto metóda je zvlášť výhodná na zabránenie šírenia rušenia cez neutrálny vodič.
 • Napájanie špecifických záťaží nemá žiadny vplyv na výstupný výkon UPS alebo na činnosť meniča. Okrem toho výstupný transformátor minimalizuje vplyv tretích harmonických, zabraňuje účinkom spätného napájania energie do meniča pri napájaní záťaží v priemyselnom prostredí a môže napájať nesymetrické záťaže.
 • Vysoký skratový prúd meniča na odstránenie porúch, ktoré sa vyskytujú medzi fázou a neutrálom na strane záťaže (až do trojnásobnej hodnoty menovitého prúdu).
Výstupný transformátor umiestnený priamo vo vnútri kabinetu UPS umožňuje výrazné zmenšenie pôdorysu a tým sa šetrí miesto.

Zdroj s nulovým vplyvom na napájaciu sieť
UPS dokáže vďaka použitej technológii IGBT eliminovať problémy pripojenia v inštaláciách, kde vstupná sieť má limitovaný inštalovaný výkon, kde zdroj UPS pracuje v zapojení s motorgenerátorom, alebo kde sa vyskytujú problémy so záťažou vytvárajúcou vyššie harmonické. Master HE má nulový vplyv na zdroj napájania, či už sú to inteligentné siete, alebo EZA:

 • skreslenie vstupného prúdu menej ako 3%
 • účinník na vstupe 0,99
 • funkcia „Power Walk-in“ zabezpečujúca postupný štart usmerňovača
 • funkcia oneskoreného štartu na postupný nábeh usmerňovačov pri obnovení siete v prípade zapojenia niekoľkých UPS v systéme
UPS šetrí náklady na inštaláciu prostredníctvom:
 • menšej elektrickej infraštruktúry
 • menších ochranných zariadení
 • menších káblových prepojení
Master HE tiež pôsobí ako filter chrániaci napájaciu sieť pred vplyvom vyšších harmonických zložiek prúdu a odstraňujúci fázový posun spôsobený pripojenými užívateľmi. Zároveň zabezpečuje aj kompenzáciu účinníka a teda z napájacej siete je odoberaný iba činný výkon.

Flexibilita
UPS Master HE je vhodná pre široký rozsah aplikácií vrátane IT a najnáročnejších priemyselných prostredí. Umožňuje prácu v niekoľkých prevádzkových režimoch vrátane On-Line, Eco, Smart Active, Stand By, frekvenčného meniča a stabilizátora napätia. So širokou škálou príslušenstva a voliteľných možností, komplexnými konfiguráciami a systémovou architektúrou je možné dosiahnuť zaručenie maximálnej dostupnosti energie a možnosti pripájania nových UPS bez prerušenia napájania existujúcich užívateľov.
Najvyššia možná úroveň odolnosti a dostupnosti v sofistikovaných paralelných a redundantných systémoch je dosiahnutá prostredníctvom použitia Riello “UPS Group Synchroniser” (UGS) a “Parallel Systems Joiner” (PSJ).

Špecifické riešenia
Tím špecialistov je pripravený prispôsobiť Master HE potrebám zákazníka a navrhnúť najvhodnejšie riešenie pomocou príslušenstva, ktoré nie je uvedené v katalógu.

Systém maximálnej starostivosti o batérie
Typová rada Master HE je vybavená radom funkcií, ktoré predlžujú životnosť batérií: rôzne spôsoby nabíjania, ochrana voči hlbokému vybitiu, obmedzenie prúdu a kompenzácia napätia podľa teploty v batériovej miestnosti.

Vďaka konvertoru “STEP-UP/STEP-DOWN” zabezpečujúcom špeciálny spôsob nabíjania a vybíjania batérií, je zvlnenie prúdu minimalizované na najmenšiu možnú mieru.

Špecifické vlastnosti

 • Vysoká účinnosť až do 99,4% (v režime stand by)
 • Malé rozmery: napr.: Master HE 250 kVA má pôdorys len 0,85 m2
 • Redukovaná hmotnosť UPS so vstavaným transformátorom
 • Dvojnásobná ochrana záťaže – elektronická aj galvanická
 • Celý sortiment Master HE je vhodný pre použitie v širokej škále aplikácií. Vďaka flexibilite konfigurácii, dostupným možnostiam a príslušenstvu je vhodný na napájanie akéhokoľvek typu záťaže, napr. kapacitných záťaží akými sú napr. “Blade” servery.
Pre všetky kritické aplikácie využívajúce distribuované alebo centralizované paralelné konfigurácie až do 8 jednotiek UPS, pre redundantné (N 1) alebo paralelné zapojenia a všetky ostatné konfigurácie je zabezpečená vysoká spoľahlivosť a dostupnosť napájania.

Pripravené pre inteligentné siete
UPS je pripravená na použitie v inteligentných sieťach a umožňuje v rovnakom čase implementáciu akumulovanej energie a zároveň dosiahnutie vysokej úrovne účinnosti. UPS je schopná si sama vybrať najúčinnejší pracovný režim v závislosti od stavu inteligentnej siete. UPS Master HE je tiež schopná sa pomocou elektronického rozhrania spojiť s energetickým manažérom inteligentnej siete.

Pokročilý dohľad
Master HE má na prednom paneli grafický displej poskytujúci informácie v rôznych jazykoch o meraniach, aktuálnych stavoch a alarmoch s tvarom vlny napätia a prúdu a tiež poskytuje údaje v kWh, ktoré môžu byť použité na meranie IT záťaží a výpočet “PUE” (“Power Usage Effectiveness” – efektívnosť využitia energie) datacentra.

Voliteľné príslušenstvo

Zariadenia

 • Izolačný transformátor
 • Synchronizačné zariadenie (UGS)
 • Zariadenie pre rýchle pripojenie (PSJ)
 • Digitálne I/O a Generátorové rozhranie
 • Karta paralelnej spolupráce (uzatvorená slučka)
 • Batériový kabinet prázdny, alebo určený pre rozšírenú dobu zálohovania
 • Kabinety pre vstup káblov zhora
 • Krytie IP31,IP42
 • Software
 • PowerShield³
 • PowerNetGuard
 • Príslušenstvo
 • NETMAN 204
 • MULTICOM 302
 • MULTICOM 352
 • MULTICOM 401
 • MULTI I/O
 • Rozhranie AS400
 • MULTIPANEL
 • RTG 100
 • 56K Modem
 • GSM Modem