skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS DELPHYS MP Elite+Vysokokvalitný napájací zdroj

 • Trvalá prevádzka v režime VF (online dvojitá konverzia).
 • Presnosť výstupného napätia za všetkých podmienok zaťaženia.
 • Vysoká schopnosť preťaženia s cieľom zniesť mimoriadne podmienky zaťaženia.
 • Veľmi vysoká skratová odolnosť, ktorá uľahčuje výber ochranných zariadení.
 • Oddeľovací transformátor inštalovaný na výstupe invertora na zabezpečenie úplného galvanického oddelenia medzi jednosmerným obvodom a výstupom. Táto izolácia tiež zabezpečuje oddelenie medzi dvoma vstupmi, keď sú napájané z rôznych zdrojov.
 • Sínusové ThdU výstupného napätia < 2 % pri lineárnej záťaži a < 4 % pri nelineárnej záťaži.

Vysoká dostupnosť

 • Technológia overená v prevádzke.
 • Architektúra odolná voči poruchám s redundanciou základných funkcií, ako je ventilačný systém.
 • Ľahká udržiavateľnosť znižuje MTTR vďaka výsuvným komponentom a prístupu spredu ku všetkým častiam UPS.
 • Presná diagnostika zaručuje napájanie záťaže.
 • Predchádzanie kaskádovým zlyhaniam pre systémy zapojené paralelne.
 • Mechanická a elektrická odolnosť pre priemyselné prostredie.
 • Mäkký štart s postupným preberaním výkonu umožňuje výbornú spoluprácu s EZA.
 • Špeciálne navrhnutý tak, aby sa prispôsobil rôznym priemyselným prostrediam: možnosť vysokého stupňa ochrany IP, odolnosť voči prúdovým špičkám, dlhá doba zálohovania...

Nákladovo efektívne zariadenie

 • „Čistý“ IGBT usmerňovač umožňuje:
  • vysoká účinnosť,
  • vysoký a konštantný vstupný účinník,
  • nízke THDi.
Tieto charakteristiky pomáhajú eliminovať vplyv na vstupnú sieť.

 • Možnosť vytvorenia nového systému s neutrálom bez ďalších strát (potrebný ďalší transformátor iba na bypassovej vetve).
 • Vysoká skratová odolnosť zjednodušuje použitie ochranných zariadení za UPS.
 • Vysoká hustota energie: jeho malý pôdorys šetrí miesto vo vašich priestoroch.
 • Sieťové pripojenie usmerňovača vyžaduje iba 3 káble (bez neutrálu).
 • Batériové pripojenie k UPS vyžaduje iba 2 káble.

Užívateľsky prívetivá prevádzka

 • Ovládací panel s grafickým displejom pre ergonomickejšie ovládanie.
 • Rad komunikačných rozhraní „com-slot“, ktoré slúžia na pokrytie prevádzkových požiadaviek.

Zjednodušená údržba

 • Pokročilý diagnostický systém.
 • Zariadenie na diaľkový prístup pripojené k stredisku diaľkovej údržby.
 • Ľahký prístup ku komponentom, uľahčenie testov a skrátenie doby údržby (MTTR).

Štandardné a voliteľné vybavenie

Štandardné komunikačné vybavenie

 • Rozhranie beznapäťových kontaktov (konfigurovateľné beznapäťové kontakty).
 • 3 sloty pre možnosti komunikácie.

Paralelné systémy

 • Distribuovaný alebo centralizovaný bypass pre paralelnú architektúru až do 6 jednotiek.
 • Redundantné systémy („1 + 1“ a „n + 1“).
 • Architektúra „2n“ so systémami statického prenosu.

Štandardné elektrické vybavenie

 • Ochrana proti spätnému napájaniu: detekčný obvod.
 • Štandardné rozhranie:
  • 3 vstupy (núdzové zastavenie, EZA, ochrana batérií),
  • 4 výstupy (všeobecný alarm, zálohovanie, bypass, potreby preventívnej údržby).

Voliteľné elektrické vybavenie

 • EBS (Expertný batériový systém)(pri splnení podmienok).
 • ACS systém synchronizácie pre architektúru 2n.
 • Redundantné elektronické zdroje napájania.
 • Možnosť zapojenia za prevádzky (zvýšenie výkonu pri udržaní napájania záťaže v dvojitej konverzii).
 • Usmerňovač s dlhou dobou zálohovania.

Voliteľné mechanické vybavenie

 • Zvýšený stupeň ochrany až do IP52.
 • Prachové filtre.
 • Redundancia ventilátorov s detekciou poruchy.
 • Vstup káblov zhora.

Voliteľné komunikačné vybavenie

 • Užívateľsky príjemný viacjazyčný farebný grafický displej s dotykovou obrazovkou.
 • MODBUS RTU RS485 alebo TCP.
 • Brána PROFIBUS / PROFINET.
 • Rozhranie BACnet/IP.
 • NET VISION: profesionálne WEB / SNMP, ethernetové rozhranie pre monitorovanie UPS a diaľkové automatické vypnutie.
 • Dohľadový softvér REMOTE VIEW PRO.
 • IoT brána pre cloudové služby Socomec a mobilnú aplikáciu SOLIVE UPS.
 • Prídavný Com-slot.

Diaľkový monitoring

 • LINK-UPS: služba diaľkového monitoringu, ktorá umožňuje monitorovanie vášho UPS špecialistom 24 hodín denne.
 • SOLIVE UPS: mobilná aplikácia umožňujúca monitorovať systémy UPS zo smartfónu

Navrhnuté pre:

 • Priemysel
 • Procesy
 • Infraštruktúru
 • Zdravotníctvo
 • Sektor služieb
 • Telekomunikácie