skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS DELPHYS GPÚspora energie: vysoká účinnosť bez kompromisov

 • Ponúka najvyššiu účinnosť na trhu využitím online dvojitej konverzie VFI – najspoľahlivejšej technológie, ktorou je možné zabezpečiť úplnú ochranu zariadení pred nekvalitou siete.
 • Veľmi vysoká účinnosť na výstupe nezávisle testovaná a overená medzinárodnou certifikačnou organizáciou v širokom rozsahu záťažových a napäťových podmienok. Vysoká účinnosť vo VFI móde je dosiahnutá inovatívnou topológiou (3-stupňová technológia), ktorá bola vyvinutá pre typovú radu UPS Green Power 2.0.

Plný menovitý výkon: kW=kVA

 • Vďaka vysokému účinníku („Power Factor“) môže byť u novej generácie serverov využitý plný výkon.
 • Reálny plný výkon , podľa IEC 62040: kW=kVA (výnimočný účinník) o 25% vyšší činný výkon v porovnaní s bežnými typmi UPS.
 • Vhodné tiež pre kapacitné záťaže s účinníkom menším než 0,9 bez zjavného zníženia výkonu.

Významná úspora nákladov (TCO)

 • Účinnosť v online móde na úrovni 96% predstavuje o 50% menšie straty v porovnaní s bežnými UPS, čo sa prejaví aj v menších nákladoch za energiu.
 • Účinnosť vo „FAST ECOMODE“ (Rýchly Eco mód) až do 99%.
 • UPS „self-paying" v móde šetriacom energiu pre zlepšenie celkovej účinnosti v paralelných systémoch.
 • kW=kVA znamená maximálny dostupný výkon: zákazník neplatí za nevyužitý výkon a z toho vyplýva aj menej €/kW.
 • Optimalizácia nákladov (zdroje a distribúcia) vďaka použitým IGBT usmerňovačom.
 • Optimálna konfigurácia batérií vďaka širokému rozsahu napätia DC zbernice.
 • Predĺžená životnosť batérií a vyššia výkonnosť:
  • dlhá životnosť batérií,
  • akceptovanie veľmi širokého rozsahu vstupného napätia a frekvencie bez využitia batérií.
 • EBS („Expert Battery System“) vyspelý spôsob riadenia nabíjania batérií zvyšuje ich životnosť.
 • BCR („Battery Capacity Re-injection“) – odstraňuje potrebu použitia prídavnej záťaže pre batériový vybíjací test.

Štandardné a voliteľné vybavenie

Paralelné systémy
Umožňujú splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky na dostupnosť, flexibilitu a inštaláciu napájajúcich systémov.

 • Modulárne paralelné konfigurácie do výkonu 4 MW, vývoj bez obmedzenia.
 • Flexibilita distribuovaného alebo centralizovaného bypassu zaisťuje úplnú kompatibilitu s elektrickou infraštruktúrou.
 • Dvojkanálová architekúra so „Static Transfer Systems“.
 • Distribuované alebo zdieľané batérie pre optimálne uchovávanie energie.

Štandardné elektrické vybavenie

 • Integrovaný bypass pre jeden systém (a pre systém 1+1).
 • Ochrana proti spätnému napájaniu („backfeed protection“) – obvod detekcie.
 • Redundanté chladenie.
 • Teplotný senzor batérií.

Voliteľné elektrické vybavenie

 • Oddelený alebo spoločný vstup siete.
 • Externý bypass pre údržbu.
 • Prídavná výkonnejšia nabíjačka.
 • Zdieľané batérie.
 • Kompatibilné s UPS typu flywheel (zotrvačníkové).
 • Galvanický oddeľujúci transformátor.
 • Zariadenie pre ochranu voči spätnému napájaniu.
 • ACS systém synchronizácie.
 • BCR („Battery Capacity Re-injection“).
 • FAST ECOMODE“ (RÝCHLY ECO MÓD).

Štandardné komunikačné rozhrania

 • Užívateľský príjemné viacjazyčné prostredie s farebným grafickým displejom.
 • 2 voľné sloty pre komunikačné rozhranie.
 • Ethernet pripojenie (WEB/SNMP/email).
 • USB port, prostredníctvom ktorého je možné vyčítať históriu udalostí.

Voliteľné komunikačné rozhrania

 • Vyspelý shutdown pre voľne stojace a virtuálne servery.
 • 4 prídavné sloty.
 • ADC rozhranie (konfigurovateľné beznapäťové kontakty).
 • MODBUS TCP.
 • MODBUS RTU.
 • BACnet/IP rozhranie.

Diaľkový monitoring

 • LINK-UPS, služba diaľkového monitoringu 24/7.

Aplikácie

 • Dátové centrá
 • Telekom
 • Sektor služieb
 • Zdravotníctvo
 • Priemyselné využitie