skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

UPS Sentryum


HLAVNÉ VÝHODY

 • Rozsiahla ponuka riešení
 • Kompaktnosť
 • Účinnosť až 96,6 %
 • Vysoká dostupnosť energie
 • Inteligentná správa batérií
 • Maximálna spoľahlivosť
 • Flexibilita použitia
 • Grafický dotykový displej
 

Rýchly vývoj IT technológií, zvýšené zameranie na záležitosti životného prostredia a komplexnosť kritických aplikácií si vyžadujú flexibilnejšie, efektívnejšie, bezpečnejšie a vzájomne prepojené riešenia ochrany napájania.
UPS Sentryum 10 ÷ 40 kVA/kW ponúka najlepšiu kombináciu dostupnosti energie, energetickej účinnosti a celkového výkonu, čo zaručuje úsporu nákladov na inštaláciu a prevádzku. Sentryum je založený na beztransformátorovej technológii tretej generácie, ktorá bola pôvodne uvedená na trh pred dvadsiatimi rokmi. Toto sofistikované riešenie je dimenzované na výstupe s účinníkom 1 a je definované ako ON LINE technológia s dvojitou konverziou v súlade s klasifikáciou VFI-SS-111 (ako je stanovené v norme IEC EN 62040-3).
Séria Sentryum je beztransformátorový UPS, ktorý je k dispozícii v modeloch 10-15-20 kVA / kW s 3-fázovým / 1-fázovým vstupom a 1-fázovým výstupom, a modely 10-15-20-30-40 kVA / kW s 3-fázovým vstupom a výstupom. UPS Sentryum je navrhnutý a vyrobený pomocou najmodernejších technológií a komponentov. Sú v ňom aplikované pokročilé technológie, ako napríklad DSP (Digital Signal Processor), dvojjadrový mikroprocesor, trojúrovňové invertorové obvody a rezonančná regulácia, aby poskytli maximálnu ochranu kritickým záťažiam bez vplyvu na nadväzujúce systémy pri zachovaní optimalizovanej úspory energie. Vďaka jedinečnému riadiacemu systému umožňuje znížiť harmonické skreslenie výstupného napätia invertora (<1 % pri odporovej zaťaží a <1,5 % pri nelineárnej zaťaží) a poskytuje rýchlu reakciu na všetky zmeny záťaže, čím zabezpečuje vynikajúci sínusový priebeh za všetkých podmienok. Technologický pokrok v oblasti digitálneho riadenia a výkonových komponentov prispieva k minimalizácii dopadu na sieť. UPS Sentryum poskytuje riešenie problémov s inštaláciou v systémoch, kde má zdroj napájania k dispozícii obmedzený výkon, keď je UPS podporovaný elektrickým zdrojovým agregátom alebo keď existujú problémy s kompatibilitou záťaží, ktoré generujú harmonické prúdy.

 

Všeobecné vlastnosti

ROZSIAHLA PONUKA RIEŠENÍ
Sentryum bol navrhnutý s cieľom optimalizovať špecifické požiadavky zlepšením flexibility inštalácie. UPS je vyhotovený v troch rôznych prevedeniach na uspokojenie akýchkoľvek kritických aplikácií a výkonových požiadaviek:
K dispozícii sú tri rôzne prevedenia:
Compact, Active a Xtend.
Compact (CPT):
táto konštrukcia je špeciálne navrhnutá tak, aby poskytovala kompaktné a efektívne riešenie pre aplikácie šité na mieru; vďaka použitým technológiám ponúka toto riešenie bezkonkurenčný výkon (až 20 kVA pri účinníku 1) a autonómiu (12 minút doby zálohovania pri typickom zaťažení) v extrémne zmenšenom priestore.
Active (ACT): Toto riešenie ponúka optimalizovaný stupeň flexibility na splnenie rôznych výkonových požiadaviek a autonómie batérií. Ponúkané riešenie je veľmi kompaktné a mimoriadne výkonné, s možnosťou dodať až 40 kVA (pri účinníku 1) a interne zabudovanú jednu alebo dve úrovne zálohových batérií.
Xtend (XTD): táto verzia je najflexibilnejšie dostupné riešenie pre splnenie požiadaviek na inštaláciu a spotrebu energie. Pri extrémne malom pôdoryse je možné vytvoriť až tri úrovne doby zálohovania. Mechanická konštrukcia navyše umožňuje inštaláciu izolačného transformátora alebo ľahkú zmenu krytia z IP 20 na IP 21 alebo dokonca IP 31.

KOMPAKTNOSŤ
Moderné usmernenia a udržateľné osvedčené postupy viedli k návrhu UPS s osobitným zameraním na celý životný cyklus produktu, a preto sa na neho vzťahujú špičkové, ale odolné technológie, recyklovateľné materiály a miniaturizácia komponentov pri súčasnom zabezpečení globálnej spoľahlivosti systémov, ktorá je kľúčová pre všetky UPS. Rozloženie interných dosiek bolo optimalizované tak, aby sa znížil počet komponentov, znížil počet prepojení a aby sa zmenšil potrebný priestor, pričom sa súčasne zvýšila celková spoľahlivosť a stredná doba medzi poruchami (MTBF) a minimalizovali prevádzkové náklady, ako napríklad servisné úkony a náklady na údržbu.
Výsledkom je vynikajúca ponuka troch rôznych riešení, ktoré poskytujú silné, ale kompaktné prevedenia:
Compact: menej ako 0,25 m2 a iba 0,17 m3.
Active: menej ako 0,35 m2 a iba 0,33 m3.
Xtend: menej ako 0,4 m2 a menej ako 0,5 m3.

VYSOKÁ ÚČINNOSŤ
Sentryum je systém skutočnej ON-LINE dvojitej konverzie, ktorý poskytuje najvyššiu úroveň dostupnosti energie, flexibility a bezkonkurenčnej energetickej účinnosti s vynikajúcim výkonom pre akékoľvek malé dátové centrum a kritické aplikácie. Vďaka plnému nominálnemu výkonu (kVA = kW, účinník = 1) poskytuje UPS Sentryum maximálny dostupný výkon bez akéhokoľvek zníženia výkonu. Vďaka trojúrovňovej architektúre IGBT invertora (skonštruovaný s použitím modulov namiesto diskrétnych komponentov) a inovatívnemu digitálnemu riadeniu poskytuje Sentryum celkovú účinnosť až 96,6 % pri súčasnom znížení počtu komponentov, prepojení a plochých káblov, čo zvyšuje celkovú spoľahlivosť systému vďaka vyššiemu MTBF.

Pokročilé digitálne PFC riadenie s režimom priemerného prúdu a najmodernejšie trojúrovňové NPC invertory pracujúce pri vysokej frekvencii (18 kHz) prispievajú k minimalizácii vplyvu UPS na rozvodnú sieť, a tým k zníženiu celkových prevádzkových nákladov a nákladov na energiu.
Sentryum má nulový dopad na zdroj napájania, či už je to napájanie zo siete alebo z EZA, výsledkom je:

 • veľmi nízke skreslenie vstupného prúdu < 3 %
 • takmer jednotkový vstupný účinník 0,99
 • funkcia Power Walk-in, ktorá zaisťuje postupné spustenie usmerňovača
 • funkcia oneskorenia spustenia, na postupné reštartovanie usmerňovačov po obnovení sieťového napájania, ak je v celom systéme niekoľko UPS.
 • Okrem toho Sentryum poskytuje funkciu filtrovania a korekcie účinníka v sieti pred UPS, čím eliminuje harmonické zložky a jalový výkon generovaný zdrojom napájania.

VYSOKÁ DOSTUPNOSŤ VÝKONU
Plne dimenzovaný dizajn UPS poskytuje plný výkon (kVA=kW) bez ohľadu na účinník záťaže alebo prevádzkovú teplotu (plný menovitý výkon je k dispozícii až do 40 °C). Vďaka pokročilému digitálnemu ovládaniu je možné dodať až 270 % prúdu invertora na 200 ms a 150 % na 300 ms. Vysoká nadprúdová dostupnosť umožňuje systému zvládnuť náhle špičkové zaťaženie (bez zásahu statického bypassu) a v prípade potreby počas prevádzky z batérii poskytne skratový prúd.
Inovatívna konštrukcia vstupnej časti poskytuje extrémne vysoký nabíjací prúd batérií a súčasne energeticky efektívny proces premeny počas prevádzky z batérií, aby sa znížila spotreba energie a zvýšil čas autonómie v porovnaní so staršími invertormi DC / AC.

Ostatné vlastnosti

INTELIGENTNÁ SPRÁVA BATÉRIÍ
Správna starostlivosť o batérie je nevyhnutná na zabezpečenie správnej činnosti UPS v núdzových podmienkach. Inteligentná správa batérií UPS pozostáva zo série funkcií a schopností na optimalizáciu správy batérií a dosiahnutia najlepšieho výkonu a prevádzkovej životnosti.

Nabíjanie batérií: UPS Sentryum je vhodný na použitie s konvenčnými hermeticky uzavretými oloveno-kyselinovými (VRLA), AGM a GEL batériami, otvorenými a NiCd batériami. Sentryum je tiež kompatibilný s najnovšími alternatívnymi záložnými zdrojmi energie, ako sú napríklad Li-Ion batérie a superkapacitory. Vynikajúca dostupnosť nabíjacieho prúdu batérií, t. j. až 30 A pre výkonový typ 40 kVA/kW, čo znamená, že zariadenie Sentryum je možné využívať v akejkoľvek aplikácii predĺženej doby zálohovania.

V závislosti od typu batérií sú k dispozícii rôzne spôsoby nabíjania:

 • Jednoúrovňové nabíjacie napätie, ktoré sa zvyčajne používa pre bežne dostupné batérie VRLA AGM
 • Dvojúrovňové nabíjacie napätie podľa špecifikácie IU
 • Systém cyklického nabíjania na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti batérií VRLA.
Kompenzácia nabíjacieho napätia na základe okolitej teploty, aby sa zabránilo nadmernému nabíjaniu alebo prehriatiu batérií.
Testy batérií na včasnú diagnostiku zníženia výkonu alebo problémov s batériami.
Ochrana pred hlbokým vybitím: počas dlhodobého vybíjania pri nízkom zaťažení sa zvyšuje hodnota napätia ukončenia vybíjania - podľa odporúčaní výrobcov batérií - aby sa zabránilo poškodeniu alebo zníženiu výkonu batérií.
Zvlnenie prúdu: zvlnený nabíjací prúdu (zvyškový striedavý prúd pri nízkej frekvencii) je jednou z hlavných príčin zníženej spoľahlivosti a životnosti batérií. Použitím vysokofrekvenčného nabíjača batérií v UPS Sentryum znižuje túto hodnotu na zanedbateľnú úroveň, čo predlžuje životnosť batérií a udržuje vysoký výkon po dlhú dobu.
Široký rozsah napätia: usmerňovač je navrhnutý tak, aby pracoval v širokom rozsahu vstupného napätia (až do -40 % pri polovičnom zaťažení), čím sa znižuje potreba vybíjania batérií a tým sa predlžuje životnosť batérií.

 

MAXIMÁLNA SPOĽAHLIVOSŤ A DOSTUPNOSŤ
Distribuovaná paralelná konfigurácia až do 8 jednotiek UPS na dosiahnutie redundancie (N 1) alebo zvýšenie výkonu paralelného systému poskytuje mimoriadnu rozšíriteľnosť. UPS Sentryum pokračuje v paralelnej prevádzke aj keď je prepojovací kábel prerušený (uzavretá slučka).

Pokročilá technológia a použitie vysokovýkonných komponentov umožňuje UPS poskytovať výnimočné výkony a maximálnu spoľahlivosť:

 • Najmenší celkový pôdorys je iba 0,35 m2 pre Sentryum 40 kVA/kW s dvoma reťazcami 40 blokov batérií.
 • Vstupný výkonový stupeň (IGBT usmerňovač) zaisťuje vstupný účinník blízko 1 s extrémne nízkym skreslením prúdu, čím sa predchádza potrebe použitia objemných a drahých filtrov.
 • Jednotkový výstupný účinník zabezpečuje zariadeniu Sentryum vhodnosť pre akékoľvek použitie v dátovom centre, ktorý zaisťuje plnú dostupnosť výkonu bez zníženia bez ohľadu na účinník záťaže (zvyčajne od 0,9 induktívny do 0,9 kapacitný)
 • Extrémne nízke výstupné THDU za každých okolností poskytuje perfektnú sínusovú vlnu, a teda spoľahlivé napájanie pre záťaž, zabraňuje ovplyvňovaniu používateľov siete.
 • Viac činného výkonu ako tradičné UPS, čo zaručuje väčšiu rezervu pri dimenzovaní UPS pre potenciálne budúce zvýšenie zaťaženia.
 • Viac energie pre náhle zvýšenie zaťaženia alebo na pokrytie skratov na výstupe v dôsledku poruchy spotrebiča.
 • Princíp inteligentnej ventilácie, Sentryum riadi rýchlosť ventilátora a prietok vzduchu v závislosti od teploty okolia a úrovne zaťaženia. Tým sa šetrí životnosť ventilátorov a súčasne znižuje hladinu hluku a celková spotreba energie v dôsledku eliminácie zbytočnej ventilácie UPS.
Okrem toho celková vysoká účinnosť UPS znižuje straty a tým aj potrebu vysokej úrovne ventilácie v porovnaní so staršími typmi UPS. Naviac to vedie k zníženiu celkovej hladiny hluku pri nominálnom zaťažení a zníženiu počtu potrebných ventilátorov, čo výrazne znižuje náklady na prevádzku a údržbu.

 

FLEXIBILITA PREVÁDZKY
Vďaka flexibilnej rade troch riešení, konfigurácie, výkonu, príslušenstva a možností je Sentryum vhodný pre použitie v širokej škále aplikácií:

 • Vhodný na napájanie kapacitných záťaží, ako sú napríklad blade servery, bez akéhokoľvek zníženia činného výkonu od 0,9 induk. 0,9 kap.
 • Prevádzkové režimy On Line, Eco, Smart Active a Standby Off - kompatibilné s aplikáciami centrálnych napájacích systémov (CSS).
 • Režim frekvenčného meniča.
 • Studený štart pre zapnutie UPS, aj keď nie je prítomné žiadne sieťové napájanie.
 • Verzia S3T 20 XTEND: skriňa (440 x 840 x 1320 mm ŠxHxV) pre optimalizované riešenia, keď sú požadované strednodobé až dlhodobé doby zálohovania (až jedna hodina zálohovania pre 20 kVA/kW pri typickom zaťažení)
 • Paralelná konfigurácia až 8 jednotiek UPS pre trojfázovú verziu.
 • Voliteľný snímač teploty pre externé batériové moduly na teplotnú kompenzáciu nabíjania.
 • Vysokovýkonné nabíjače batérií na optimalizáciu času nabíjania v prípade dlhej doby prevádzky.
 • Duálny vstup sieťového napájania (neplatí pre verziu Compact, voliteľné pre Active, štandardne pre verziu Xtend).
 • Oddeľovacie transformátory na zmenu napäťovej sústavy (samostatné zdroje napájania) alebo na galvanické oddelenie vstupu od výstupu (voliteľné vo vnútri Xtend, externé pre verzie Compact alebo Active).
 • Mechanické vyhotovenie pre vyššie krytie IP, buď IP21 alebo IP31 vo verzii Xtend.
 • Vzduchový filter na dverách verzie Xtend na ochranu UPS umiestneného v prašnom prostredí.
 • Kompatibilita s alternatívnymi záložnými zdrojmi energie lepšia ako s olovenými batériami (NiCd alebo Li-ion batérie alebo superkapacitory)
 • Batériové moduly rôznych veľkostí a kapacity, pre dlhšie doby zálohovania.

POKROČILÁ KOMUNIKÁCIA
UPS Sentryum je vybavený farebným grafickým dotykovým displejom, ktorý poskytuje informácie o UPS, merania, prevádzkové stavy a alarmy v rôznych jazykoch. Predvolená obrazovka zobrazuje stav UPS, grafické zobrazenie toku energie cez UPS a prevádzkový stav rôznych zostáv (usmerňovača, batérií, invertora, bypassu) v UPS.

Užívateľské rozhranie ďalej obsahuje LED stavový riadok, ktorý poskytuje okamžité a jasné informácie o celkovom stave UPS zmenou farby (môže byť svetlo modrá, tmavo modrá, oranžová a červená) podľa prevádzkového režimu a stavu.

 • Pokročilá, multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: Softvér na monitorovanie a vypnutie PowerShield³ pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2019, 2016, 2012 a predošlé verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi , Citrix XenServer a ostatné operačné systémy Unix.

   

 • Kompatibilné s RIELLO CONNECT (služba diaľkového monitoringu).
 • Sériový port RS232 na konektore RJ10 a USB porty.
 • 2 sloty na inštaláciu voliteľného komunikačného príslušenstva, ako sú sieťové adaptéry a bezpotenciálové kontakty atď.
 • Zabudované rozhranie, ktoré obsahuje 5 programovateľných vstupov a 4 prog. výstupy.
 • REPO diaľkové núdzové vypnutie pre vypnutie UPS pomocou diaľkového núdzového tlačidla.
 • Grafický zobrazovací panel pre diaľkové pripojenie.