skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Multi SentryProduktový rad Multi Sentry je vhodný pre ochranu informačných a telekomunikačných systémov, informačných sietí a všeobecne kritických systémov, kde by nespoľahlivé napájanie predstavovalo riziko ohrozenia nepretržitej prevádzky a služieb s následnými vysokými ekonomickými stratami.
Produktový rad Multi Sentry zahŕňa modely s výkonom 10-12-15-20kVA 1f/1f alebo 3f/1f, 10-12-15-20 kVA 3f/3f a 30-40-60-80-100-125-160-200 kVA 3f/3f. Využíva technológiu on-line s dvojitou konverziou (VFI-SS-111 podľa normy IEC EN 61040-3).
Multi Sentry bol vyvinutý a vyrobený použitím najmodernejších technológií a komponentov v záujme zabezpečenia maximálnej ochrany užívateľov, nulového dopadu na vstupnú napájaciu sieť a dosiahnutia vysokej účinnosti.

Nulový dopad na vstupnú sieť

Vďaka použitej technológii dokáže Multi Sentry vyriešiť akýkoľvek problém pripojenia v inštaláciách, kde vstupná sieť má limitovaný inštalovaný výkon, kde je zdroj UPS napájaný aj motorgenerátorom alebo kde sa vyskytujú problémy so záťažou vytvárajúcou vyššie harmonické.
Multi Sentry má v skutočnosti nulový dopad na vstupný zdroj napájania, či už je to sieť alebo motorgenerátor:

 • Nízke skreslenie vstupného prúdu – menej ako 3% (10-20kVA) a 2,5% (30-200kVA)
 • Účinník na vstupe 0,99
 • Funkcia „Power Walk-in“ zabezpečujúca postupný štart usmerňovača

Multi Sentry tiež pôsobí ako filter chrániaci napájaciu sieť pred vplyvom vyšších harmonických zložiek prúdu a odstraňujúci fázový posun spôsobený pripojenými užívateľmi. Zároveň zabezpečuje aj kompenzáciu účinníka, a teda je z napájacej siete odoberaný iba činný výkon.

Flexibilita inštalácie (10-20kVA)

MSM / MST 10,12,15,20 je k dispozícii v dvoch rôznych kabinetoch:

 • 1320 mm vysoká skriňa: batérie sú pre zálohovanie do tridsiatich minút na 20 kVA alebo izolácie transformátora;
 • 930mm vysoká skriňa, vysoko kompaktná verzia, ktorá zabezpečí plný rozsah funkcií UPS v extrémne zmenšenej veľkosti.

Jednofázový výstup (MCM / MSM 10, 12, 15, 20 kVA) vďaka svojej vysokej flexibilite umožňuje plnú kompatibility ako s trojfázovými tak aj s jednofázovými napájacími zdrojmi. Tým sa eliminujú problémy pripíjania zariadenia UPS do systému.

Systém starostlivosti o batérie

Manažment batérií je základom pre zabezpečenie prevádzky napájacieho zdroja v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a charakteristík, ktoré umožňujú riadenie záložných batérií spôsobom, ktorý zaručuje dosiahnutie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti batérií.

Nabíjanie batérií: Multi Sentry je vhodný pre použitie hermeticky uzavretých (VRLA), AGM a gélových olovených batérií, ďalej otvorených („Open-vase“) a NiCD batérií. V závislosti od typu použitých batérií je k dispozícii niekoľko nabíjacích metód.

 • Jednoúrovňové nabíjanie, typické pre väčšinu bežne používaných VRLA AGM batérií
 • Nabíjanie s dvoma úrovňami napätia podľa charakteristiky IU
 • Systém nabíjania batériového bloku na zníženie spotreby elektrolytu a predĺženie životnosti VRLA batérií

Kompenzácia nabíjacieho napätia v závislosti od teploty na zabránenie prebitia a prehriatia batérií.
Test batérií na zistenie akéhokoľvek poklesu výkonu alebo poruchy batérií v dostatočnom časovom predstihu.
Ochrana proti hlbokému vybitiu: v prípade dlhodobého vybíjania a poklese napätia batérií na hraničnú hodnotu dôjde k odpojeniu napájania pripojenej záťaže, aby nedošlo k hlbokému vybitiu záložných batérií.
Zvlnenie prúdu: zvlnenie nabíjacieho prúdu (zvyšková AC zložka) je jednou z najdôležitejších príčin zníženia spoľahlivosti a životnosti batérií. Vďaka vysokofrekvenčnému nabíjaču v zdroji Multi Sentry je táto hodnota znížená na zanedbateľnú úroveň, čo vedie k predĺženiu životnosti batérií a dlhodobému udržaniu vysokého výkonu.
Široký rozsah napätia: usmerňovač je skonštruovaný na prevádzku v širokom rozsahu hodnôt vstupného napätia (až do 40% pri polovičnej záťaži), čo znamená zníženie potreby vybíjania batérií a následne predĺženie životnosti batérií.

Vysoká účinnosť (30-200kVA)

Vysoká účinnosť až 96,5% pre UPS 30 až 200kVA umožňuje dosiahnuť úsporu 50%, stratovej energie za rok v porovnaní s podobnými produktmi na trhu (s priemernou účinnosťou 91% až 92%). Tento vynikajúce parametre umožňujú návrat pôvodnej investície za menej ako 3 roky pri zdrojoch 30 až 200kVA.

Flexibilita prevádzky (10-20kVA)

Kompaktné verzie Multi Sentry (MCM/MCT 10, 12, 15, 20 kVA) predstavujú integrovaný pomocný výstup s pre inteligentné napájanie. Odvod "energetické zdieľanie" je riadený pomocou relé, ktoré je možné prispôsobiť v závislosti od inštaláciu alebo zákazníckych potrieb, čo je vhodnejšie pre ochranu kritických záťaž.
Na verzie MSM/MST Multy Sentry sú k dispozícii rovnaké funkcie ako voliteľné.

Rýchla návratnosť investície

Použitá technológia a výber vysoko výkonných komponentov znamená, že Multi Sentry dosahuje vynikajúcu úroveň výkonu a účinnosti a to všetko pri malých rozmeroch a pôdoryse:

 • Najmenší pôdorys vo svojej kategórii (iba 0,26m2 pre MultiSentry 20kVA vrátane batérií a 0,37m2 pre MultiSentry 40kVA vrátane batérií)
 • Výstupný výkon s účinníkom 0,9, ktorý poskytuje do 15% viac činného výkonu ako bežné zdroje UPS na trhu, čo je zárukou najväčšej rezervy v dimenzovaní UPS pre zvyšovanie záťaže v budúcnosti. (10-20kVA)
 • Typ vstupu (IGBT usmerňovače) zaisťujú vstupný účninník takmer 1 s malým prúdom skreslenia, vyhnete sa tak nutnosti použitia objemných a drahých filtrov (30-200kVA)
 • Účinník výstupu MST 160 – 200 je vhodný do akéhokoľvek dátoveho cetra a pre aplikácie zabezpečujúce plnú dostupnosť napájania
 • Výkonnejšie než tradičné UPS, čo zaručuje väčšiu mieru dimenzie UPS pre potencionálne zvýšenie zaťaženia v budúcnosti.(30-200kVA)
 • Inteligentné systém vetrania v MST 160 – 200 riadi počet prevádzkovaných ventilátorov a ich rýchlosti v závislosti na teplote miestnosti a úrovne zaťaženia. Toto chráni životnosť ventilátorov a zároveň znižime celkovu hladinu hluku čo sa odrazí na celkovej spotrebe energie a zamedzí sa tak zbytočnému vetraniu UPS

Flexibilita

Multi Sentry možno použiť pre široký rozsah rôznych aplikácií vďaka jeho vlastnostiam a konfiguračnej flexibilite, doplnkom a príslušenstvu a výkonu:

 • Záťaží ako napr. „Blade servery“ bez zníženia činného výkonu v rozsahu od 0,9 kapacit. po 0,9 indukt.
 • Prevádzkové režimy: On-line, Eco, Smart Active a Standby Off prevádzkové režimy kompatibilné s Centralised Power Systems (CSS) aplikáciami
 • Režim frekvenčného konvertora
 • Zásuvky „Power Share“, ktoré možno nakonfigurovať pre udržanie doby zálohy pre najkritickejšie záťaže alebo pre ich aktivovanie iba v prípade výpadku siete
 • Štart UPS z batérií bez prítomnosti siete
 • Batériové moduly rôznych rozmerov a kapacity pre predĺženie doby zálohy
 • Možnosť pripojenia teplotného čidla k externým batériovým modulom pre teplotnú kompenzáciu nabíjania
 • Výkonnejší nabíjač batérií na skrátenie doby nabíjania
 • Prídavné nabíjače batérií na skrátenie doby nabíjania
 • Možnosť dvoch oddelených vstupov siete
 • Voliteľný oddeľovací transformátor pre zmenu zapojenia neutrálu v prípade dvoch samostatných vstupov alebo galvanické oddelenie vstupu a výstupu
 • 220 V 3f/3f vstupno-výstupná verzia pri frekvencii 50/60 Hz pre výkony 10-40 kVA
 • Verzia UPS MST 60-100 môže byť od zeme vyvýšená až na 25cm, pre lepší prístup a manipuláciu s kabelážou
 • MST 160-200 môžu byť vybavené kabinetom pre vstup kabeláže pre UPS zhora

Rozšíriteľnosť

Paralelné zapojenie možné až do  8 zariadení UPS (10-20kVA) alebo  6 zariadení UPS (30-200kVA) pri redundancii (N 1) alebo zapojenie pre dosiahnutie maximálneho výkonu. Zariadenia UPS môžu pokračovať v paralelnej prevádzke aj po prerušení prepojovacieho kábla (v uzatvorenej slučke).

 Všeobecné vlastnosti

Multi Sentry je vybavený grafickým displejom (240x128 pixelov), ktorý poskytuje informácie týkajúce sa UPS, rôzne merania, prevádzkové stavy a alarmy v rôznych jazykoch. Displej je schopný zobraziť aj tvar vlny a smer napätia/prúdu.
Obrazovka displeja UPS zobrazuje rôzny stav zostáv ako sú usmerňovač, batérie, invertor, bypass a pod.

 • Zdokonalená, multi-platformová komunikácia kompatibilná so všetkými bežne používanými operačnými systémami a sieťovými aplikáciami monitorovací softvér PowerShield3 pre operačné systémy Windows 8, 7, 2008, Hyper-V, 2012, 2008, aj predchádzajúce verzie, Mac OS, X, Sun Solaris, Linux, VMware ESXi, Citrix XenServer a ostatné Unix operačné systémy.
 • Kompatibilita so softvérom TeleNetGuard pre diaľkový asistenčný servis
 • Port RS232 alebo USB
 • 3 sloty pre komunikačné karty a ďalšie príslušenstvo ako napr. sieťové adaptéry, bezpotenciálove kontakty a pod.
 • REPO (Remote Emergency Power Off ) kontakt pre diaľkové núdzové vypnutie UPS
 • Vstup pre pripojenie pomocného kontaktu externého manuálneho by-passu
 • Vstup pre synchronizáciu s externým zdrojom
 • Grafický displej pre diaľkové pripojenie
 • 2 - ročná záruka​