skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Master HPNový produktový rad Master HP zahŕňa modely od 100 do 600kVA. Master HP je on-line zdroj UPS s dvojitou konverziou (IGBT a DPS), ktorý zaručuje maximálnu ochranu a vysokokvalitný výstup pre akýkoľvek typ IT alebo priemyselnej záťaže. Rada Master HP bola navrhnutá ako nová konfigurácia s použitím IGBT usmerňovača so sínusovým vstupným prúdom namiesto tradičného tyristorového usmerňovača a je špeciálne určená pre napájanie kritických aplikácií (VFI SS 111 podľa štandardu IEC EN 62040-3)

Minimálny dopad na zdroje
Oproti tradičným výhodám rady Master MPS ponúka jej HP verzia výhody minimálneho dopadu na zdroj, ktorá vďaka IGBT usmerňovaču zjednodušuje inštaláciu na miestach s obmedzenou kapacitou napájania (napr. v prípade problémovej kompatibility so záťažami generujúcimi harmonické skreslenia alebo v prípade napájania jednotky UPS generátorom). Produktový rad Master HP má minimálny dopad na zdroj nezávisle na tom, či sa jedná o hlavné vedenie alebo záložný generátor.

  • Nízke celkové skreslenie vstup. prúdu THDi < 3%
  • Účinník na vstupe 0.99
  • Funkcia Power Walk-In zabezpečuje postupný štart usmerňovača
  • Funkcia oneskorenia zapnutia pre reštart usmerňovačov pri návrate siete v prípade systémov s viacerými zdrojmi UPS
  • Master HP tiež pôsobí ako vysoko výkonný filter chrániaci napájaciu sieť od harmonických zložiek a reaktívneho výkonu generovaného pripojenými užívateľmi

 

Systém starostlivosti o batérie: maximálna životnosť
Systém starostlivosti o batérie pozostáva zo série funkcií a charakteristík, ktoré umožňujú riadenie záložných batérií spôsobom, ktorý zaručuje dosiahnutie najlepšieho výkonu a predĺženie životnosti batérií.

Flexibilita
Konfigurácia rady Master HP ako aj tradičných modelov je vybavená výstupným transformátorom zabezpečujúcim galvanickú izoláciu záťaže z batérie, čím poskytuje väčšiu voľnosť pri zostavovaní systémových konfigurácií. Zariadenie umožňuje rozdeliť vstupný výkon medzi dva nezávislé zdroje (hlavný sieťový a náhradný), čím sa zvýši univerzálnosť a funkcieschopnosť celého systému. Táto možnosť je obzvlášť vhodná pre paralelné konfigurácie

 Všeobecné vlastnosti

 

  • Vysoký výkon
  • Kompaktný pôdorys: iba 0,85 m2 v prípade 250kVA UPS modelu
  • Limitovaná hmotnosť
  • Dvojitá elektronická a galvanická ochrana záťaže z batérie
Rada Master HP je svojím množstvom konfigurácií, príslušenstva a nastavení vhodná pre širokú škálu využití. Spoľahlivé napájanie kritických záťaží je možné zabezpečiť redundantnou prevádzkou v paralelnom zapojení až ôsmich jednotiek (N 1) a pomocou konfigurácie Dual Bus System a Dynamic Dual Bus System.