skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel Tower STWHLAVNÉ VÝHODY

 • Malý pôdorys
 • Účinník 1
 • Vysoká účinnosť 95 %
 • Paralelné zapojenie až 3 UPS
 • Trojúrovňový invertor
 • Vysoko kvalitné výstupné napätie

 

UPS Sentinel Tower je ideálnym riešením na ochranu kriticky dôležitých systémov, ako sú bezpečnostné zariadenia, telekomunikačné zariadenia, ale aj IT systémy na zabezpečenie maximálnej spoľahlivosti výkonu.
Sentinel Tower je navrhnutý a vyrobený s využitím najmodernejšej technológie a komponentov, aby poskytoval maximálnu ochranu napájanej záťaže bez vplyvu na nadväzujúce systémy a optimalizované úspory energie.
Táto séria obsahuje UPS 1f/1f s výkonom 5-6 kVA a UPS 1f/1f alebo 3f/1f s výkonom 8-10 kVA s technológiou dvojitej konverzie (VFI): zaťaž je nepretržite napájaná invertorom, ktorý dodáva sínusové napätie a ktorý filtruje a stabilizuje napätie a frekvenciu. Vstupné a výstupné filtre poskytujú výraznú ďalšiu odolnosť voči rušeniu siete a úderom blesku.
Z hľadiska technológie a výkonu je Sentinel Tower jednou z najlepších dostupných UPS na trhu v súčasnosti: trojúrovňový invertor na dosiahnutie 95% účinnosti, výstupný účinník 1 na zvýšenie účinnosti systému a zariadení a zníženie strát v napájacom systéme.

 

Voliteľné režimy Economy a Smart Active; nový diagnostický LCD displej, rozhrania RS232 a USB s programom Powershield3, ESD vstup a slot pre voliteľné komunikačné karty.

 Všeobecné vlastnosti

Vysoká spoľahlivosť UPS

 • Celkové mikroprocesorové a DSP riadenie
 • Statický a manuálny bypass bez prerušenia
 • Technické parametre sú garantované až do 40 °C (komponenty sú navrhnuté na prácu pri vysokých teplotách a preto podliehajú menšiemu namáhaniu pri normálnych teplotách)

Možnosť paralelnej prevadzky
Paralelná konfigurácia 3 jednotiek pre (2 1) redundantný alebo paralelný systém. UPS pokračuje v paralelnej prevádzke aj v prípade prerušenia prepojovacieho kábla (Closed Loop).

Jednotková účinnosť

 • Viac dodaného výkonu
 • Viac skutočného výstupného výkonu (W)

Výber prevádzkového režimu
Prevádzkový režim je možné naprogramovať pomocou softvéru alebo manuálne cez predný LCD panel.

 • On line: účinnosť až 95%.
 • Economy Mode: na zvýšenie účinnosti (až 98%) umožňuje výber technológie Line Interactive (VI) na napájanie nízkoprioritných záťaží zo siete.
 • Smart Active: UPS automaticky rozhoduje o prevádzkovom režime (VI alebo VFI) na základe kvality sieťového napájania.
 • Emergency: táto funkcia môže byť zvolená iba pri výpadku sieťového napájania (iba núdzový režim).
 • Frequency converter prevádzka (50/60 Hz).

Výstupné napätie vysokej kvality

 • Aj pri nelineárnej záťaži (IT záťaž s činiteľom výkyvu do 3:1).
 • Vysoký skratový prúd na bypasse.
 • Vysoká preťažiteľnosť: 150% cez invertor (aj pri výpadku sieťového napájania).
 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie (technológia on-line dvojitej konverzie VFI v súlade s normou EN62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických rušení.
 • Kompenzácia účinníka: vstupný výkonový faktor UPS blízky 1 a korekcia sínusového prúdu.

Zjednodušená inštalácia

 • UPS STW 8000 a STW 10000 je možné inštalovať na jednofázovú alebo trojfázovú distribučnú sieť.
 • Výstupná svorkovnica 2 IEC zásuvky na napájanie lokálnych spotrebičov (počítače, zariadenia atď.).
 • Zjednodušené umiestnenie (vstavané kolieska).

Vysoká spoľahlivosť batérií

 • Automatický a manuálny batériový test.
 • Správna starostlivosť o batérie je rozhodujúca pre zabezpečenie správnej prevádzky UPS v núdzových podmienkach. Systém starostlivosti o batérie UPS Riello sa skladá z radu funkcií a možností na optimalizáciu správy batérií a na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu a životnosti.
 • Neobmedzená predĺžiteľná doba zálohovania použitím zodpovedajúcich batériových modulov.
 • Batérie sa nepoužívajú počas porúch siete < 20 ms (vysoký čas zdržania) alebo keď je vstupné napätie medzi 184 V až 276 V.

Nízky vplyv na sieť
Korekcia vstupného prúdu v UPS 1f/1f.

Rozšírenie doby zálohovania
Na zvýšenie doby zálohovania UPS je možné pripojiť voliteľnú externú batériovú sadu. Okrem toho rad Sentinel Tower zahŕňa verzie ER bez interných batérií s výkonnejšími nabíjačkami batérií 6A pre dlhšie časy zálohovania.

 Ďalšie vlastnosti

Ďalšie vlastnosti

 • Pokročilá diagnostika: stav, merania a alarmy sú dostupné na novom LCD displeji.
 • Nízka úroveň hluku (<45 dBA): UPS môže byť inštalovaný v akomkoľvek prostredí vďaka vysokofrekvenčnému spínanému invertoru a digitálne riadenému ventilátoru (>20 kHz, PWM, ktorý je nad počuteľným rozsahom).
 • Automatický reštart po obnovení napájania (programovateľný prostredníctvom softvéru).
 • Funkcia núdzového stavu: môže byť zvolená tak, aby fungovala len pri výpadku sieťového napájania (núdzové svetlá).
 • Ochrana proti spätnému napájaniu: bráni, aby sa energia vrátila späť do siete.
 • Aktualizácia UPS (interná flash pamäť).

Pokročila komunikácia

 • Kompatibilná s diaľkovým dohľadom Riello Connect
 • Pokročilá, multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: Softvér na monitorovanie a vypnutie PowerShield3 pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi , Citrix XenServer a ostatné operačné systémy Unix.
 • Sériový port RS232 a USB port
 • Funkcia Plug and play.
 • Slot pre inštaláciu komunikačných kariet.