skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel PROHlavné výhody

 • Účinnosť až 0,9
 • Flexibilita prevádzky
 • Funkcia Emergency
 • Optimalizácia batérií
 • Rozšíriteľnosť doby zálohy
 • Nízka úroveň hlučnosti

Sentinel Pro ma jedinečný a moderný dizajn vyvinutý výskumným týmom Riello UPS. Sentinel Pro využíva technológiu dvojitej konverzie, čo vedie k zvýšeniu spoľahlivosti pri kritických záťažiach ako sú servre, IT a dátové aplikácie. Pre aplikácie ktoré si vyžadujú dlhu doby zálohy, môže byť tento čas predĺžený aj na niekoľko hodín s použitím variantu ER vybavením silnejším nabíjačom batérií a možnosťou pripojenie externých batérií. Predný LCD displej bol tiež úplne prepracovaný a boli pridané ďalšie parametre ako vstupné a výstupné napätie, údaje o stave batérií alebo tiež informácie o prevádzkovom režime UPS. Taktiež invertor a riadiaci mikroprocesor prešli inováciou tak aby sa dosiahla čo najvyššia účinnosť a širšie možnosti konfigurácie.
Maximálna rozšíriteľnosť: zariadenie Sentinel Pro sa štandardne dodáva s USB portom a s rozširujúcim portom pre možnosť osadenia modulu pre komunikáciu prostredníctvom komunikačných protokolov alebo modulu s relé kontaktmi. Sentinel Pro je tiež vybavený vypínačom na zníženie spotreby energie na nulu počas dlhších období nečinnosti (ECO LINE). Sentinel Pro je k dispozícií v modeloch 700 VA, 1000 VA, 1500 VA, 2200 VA a 3000 VA

Flexibilita prevádzky
Na zníženie spotreby energie boli zavedené rôzne prevádzkové režimy, ktoré je možné naprogramovať podľa požiadaviek užívateľov a záťaží, ktorá sa majú napájať.

 • On line: maximálna ochrana záťaže s kvalitným sínusovým napätím.
 • Economy Mode: UPS používa line interactive technológiu, s napájaním záťaží zo siete čím sa redukuje spotreba a zvyšuje účinnosť (až na 98%).
 • Smart Active Mode: UPS automaticky volí typ prevádzky buď on-line alebo line interactive, podľa kvality napájacieho napätia, kde kontroluje rôzne parametre ako frekvenciu a typ poruchy.
 • Stand by Off (emergency): UPS bude napájať záťaž iba v prípade neprítomnosti napájacej siete. Invertor začne pracovať so štartovacou sekvenciou tak aby sa zabránilo nárazovým prúdom
 • Prevádzka meniča frekvencie (50 alebo 60Hz)

Funkcia Emergency
Táto konfigurácia zabezpečuje prevádzku núdzových systémov ktoré musia byť v prevádzke v prípade výpadku napájania ako napr. núdzové osvetlenie, požiarne/hasiace systémy a alarmy.
Pri výpadku sieťového napätia sa spustí invertor a začne postupne preberať jednotlivé záťaže postupne (Soft Start) tak aby sa predišlo preťaženiu zariadenia Sentinel Pro. Sentinel Pro vyhovuje požiadavkám pre umiestnenie zariadenia v priestoroch transformátorov nízkeho napätia v súlade s platnou legislatívou pre napájanie so záložným zdrojom energie.

Optimalizácia batérií
Modelová rada Sentinel Pro ma zakomponovanú ochranu proti hlbokému vybitiu batérií kvôli optimalizácii životnosti batérií. UPS vykonáva periodicky test batérií (môže byť aktivovaný aj manuálne). Funkcia širokej tolerancie vstupného napätia znižuje potrebu používať batérie a udržiava kontinuálny výkon po celý čas prevádzky zdroja UPS.

Rozšíriteľnosť doby prevádzky
Pre rozšírenie doby záloha UPS je možné pripojiť externé batériové boxy. Modelový rad Sentinel Pro zahŕňa aj verziu ER ktorá obsahuje namiesto interných batérií výkonnejší nabíjač batérií pre dlhšiu dobu zálohy s externými batériami.

Nízka úroveň hlučnosti
Vďaka komponentom pracujúcim na vo vysokých frekvenciách a riadeniu rýchlosti ventilátorov na základe zaťaženia je hladina hluku UPS menšia než 40dBA.

 Všeobecné vlastnosti

 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie: Technológia dvojitej konverzie (VFI v súlade s normou IEC 62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických prejavov.
 • Možnosť veľkého preťaženia (až do 150%)
 • Programovateľný automatický reštart v prípade obnovenia.
 • Spustenie z batérií (studený štart)
 • Korekcia účinníka (vstupný výkonový faktor UPS blízky 1)
 • Široký rozsah vstupného napätia (od 140 V do 276 V) bez potreby použitia batérií.
 • Doba prevádzky je rozšírená až na niekoľko hodín
 • Plne konfigurovateľné UPS pomocou konfiguračného softvéru
 • Vysoko spoľahlivé batérie (automatická a manuálna aktivácia batériového testu)
 • Vysoká spoľahlivosť UPS (plne mikroprocesorové riadenie)
 • Minimálny dopad na vstupnú sieť (sínusová vlna).

Pokročilá komunikácia

 • Multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: dohľad PowerShield3 a vypnutie softvérom pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a iné Unix operačné systémy
 • UPS konfiguračné nástroje pre UPS a zákaznícky softvér dodávaný štandardne
 • RS232 sériový port a opto-izolované kontakty
 • USB port
 • Slot pre komunikačné dosky.

 Aplikácie

 • Malé počítačové siete
 • LAN
 • Pracovné stanice
 • Servery
 • Systémy EPOS