skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel Dual SDUHLAVNÉ VÝHODY

 • Účinník (Power factor) 1 kW = kVA (od SDU 5000)
 • Paralelné zapojenie do 3 jednotiek
 • Zjednodušená inštalácia
 • Voľba prevádzkového režimu
 • Vysoká kvalita výstupného napätia
 • Vysoká spoľahlivosť batérií

Sentinel Dual je najlepším riešením pre napájanie kritických aplikácií a elektro-zdravotníckych zariadení, vyžadujúcich maximálnu spoľahlivosť napájania.
Flexibilita inštalácie a používania (digitálny displej, užívateľsky vymeniteľná sada batérií), ako aj množstvo dostupných možností komunikácie robí Sentinel Dual vhodným pre mnoho rôznych aplikácií od IT až po bezpečnosť.
Je možná paralelná spolupráca až 3 jednotiek UPS Sentinel Dual na zvýšenie výkonu alebo na dosiahnutie redundantnej konfigurácie N + 1, čím je zabezpečená zvýšená spoľahlivosť pre kritický systém. UPS Sentinel Dual môže byť inštalovaný ako Tower alebo Rack, ideálny pre aplikácie v sieťových a serverových stojanoch.
Séria Sentinel Dual je k dispozícii vo výkonovom rozsahu 4, 5,6,8,10 kVA / kW s technológiou dvojitej konverzie on-line (VFI): zaťaž je napájaná nepretržite invertorom, ktorý dodáva sínusové napätie a ktorý filtruje a stabilizuje napätie a frekvenciu. Okrem toho vstupné a výstupné filtre výrazne zvyšujú odolnosť záťaže voči poruchám siete a bleskom.
Technológia a výkon: voliteľné prevádzkové režimy Eco a Smart Active.
Diagnostika: cez štandardný digitálny displej, rozhranie RS232 a USB so stiahnuteľným softvérom PowerShield3, komunikačný slot pre príslušenstvo pripojenia.

 Všeobecné vlastnosti

Zjednodušená inštalácia

 • Sentinel Dual môže byť inštalovaný na podlahu ako tower alebo zabudovaný do 19” kabinetu. Panel displeja sa dá otáčať (pomocou dodávaného kľúča)
 • Nízka hlučnosť (<45 dBA): môže byť inštalovaný v ľubovoľnom prostredí vďaka vysokofrekvenčnému invertoru a PWM digitálne riadenému ventilátoru v závislosti od záťaže.
 • Možnosť externého bypassu pre údržbu s prepínaním bez prerušenia
 • Garancia prevádzky pri vyšších teplotách až do 40°C (komponenty sú určené pre vysoké teploty a preto pri normálnych teplotách podliehajú menšiemu namáhaniu)
 • Vstavané výstupné zásuvky IEC s tepelnou ochranou

Voľba prevádzkového režimu
Funkcie sa dajú naprogramovať pomocou softvéru alebo cez displej na prednom paneli.

 • On Line: účinnosť až 95 %
 • ECO režim: pre zvýšenie účinnosti (až do 98%) umožňuje výber technológie Line Interactive (VI) na napájanie záťaže nízkej priority zo siete
 • Smart Active: UPS automaticky volí prevádzkový režim (VI alebo VFI) podľa kvality sieťového napájania
 • Emergency: UPS bude napájať záťaž iba v prípade zlyhania sieťového napájania (núdzový režim)
 • Frequency converter: prevádzka meniča frekvencie (50 alebo 60 Hz).

Vysoká kvalita výstupného napätia

 • Aj pri nelineárnej záťaži (IT záťaž s činiteľom výkyvu do 3:1)
 • Vysoký skratový prúd na bypasse
 • Vysoká kapacita preťaženia: 150 % pri invertore (aj pri výpadku sieťového napájania)
 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie (technológia on-line dvojitej konverzie VFI v súlade s normou EN62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických rušení.
 • Kompenzácia účinníka: vstupný výkonový faktor UPS blízky 1 a korekcia sínusového prúdu.

Vysoká spoľahlivosť batérií

 • Automatický a manuálny batériový test
 • Redukovaná zvlnená zložka (škodlivá pre batérie) použitím systému nízkeho zvlnenia vybíjacieho prúdu (LCRD)
 • Batérie sú vymeniteľné užívateľom bez vypnutia zariadenia a bez prerušenia napájania záťaže (Hot Swap)
 • Neobmedzená predĺžiteľná doba zálohovania použitím zodpovedajúcich batériových modulov
 • Batérie sa nepoužívajú počas porúch siete < 20 ms (vysoký čas zdržania) alebo keď je vstupné napätie medzi 184 V až 276 V.

Funkcia núdzového stavu
Táto konfigurácia zabezpečuje prevádzku tých núdzových systémov, ktoré vyžadujú nepretržité, spoľahlivé a dlhotrvajúce napájanie v prípade výpadku sieťového napájania, ako je núdzové osvetlenie, detekcia požiaru / hasiace systémy a alarmy. Keď zlyhá sieťové napájanie, invertor začne postupne napájať záťaž (Soft Start), aby sa zabránilo preťaženiu.

Optimalizácia batérií
Široký rozsah vstupného napätia a vysoký čas zdržania minimalizujú používanie batérií a zvyšujú ich účinnosť a životnosť. Pri menších výpadkoch siete sa energia čerpá zo skupiny kondenzátorov primeranej veľkosti.

EnergyShare zásuvky
10A konfigurovateľné výstupné zásuvky IEC umožňujú optimalizáciu chodu z batérií programovaním vypínania záťaží nízkej priority pri výpadku siete. Alternatívne, núdzové záťaže, ktoré nie sú bežne napájané keď je prítomné sieťové napájanie, môžu byť aktivované.

 Ostatné parametre

 • Voliteľné výstupné napätie (220-230-240 V)
 • Konfigurácia duálneho vstupu napájania (SDU 10000 DI a SDU 10000 DI ER)
 • Automatický reštart po obnovení napájania (programovateľný prostredníctvom softvéru)
 • Zapnutie bypassu: keď je zariadenie vypnuté, automaticky prejde do režimu bypassu a nabíjania batérií
 • Vypnutie pri minimálnej záťaži
 • Upozornenie na vybitie batérií
 • Oneskorenie zapnutia
 • Celkové mikroprocesorové a DSP riadenie
 • Automatický bypass bez prerušenia
 • Použitie prispôsobených výkonových modulov
 • Stavy, merania a alarmy sú dostupné na štandardnom podsvietenom displeji
 • Aktualizácia firmvéru UPS (s možnosťou aktualizácie cez USB flash)
 • Výstupné zásuvky chránené resetovateľným tepelným spínačom
 • Ochrana proti spätnému napájaniu: bráni, aby sa energia vrátila späť do siete
 • Ručné prepnutie na bypass

Pokročilá komunikácia

 • Pokročilá, multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: Softvér na monitorovanie a vypnutie PowerShield3 pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012 a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi , Citrix XenServer a ostatné operačné systémy Unix
 • Funkcia Plug and Play
 • USB port
 • Sériový port RS232
 • Slot pre inštaláciu komunikačných kariet

Jednotkový účinník

 • Viac dodávaného výkonu
 • Viac činného výstupného výkonu (W)