skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel DUAL SDHHlavné výhody

 • Zjednodušená inštalácia
 • Univerzálnosť inštalácie
 • Nižšie prevádzkové náklady
 • Rozšíriteľnosť doby zálohy
 • Nízka úroveň hlučnosti

Sentinel Dual je nový rad vysoko výkonných UPS s dvojitou konverziou (režim online), vhodné pre napájanie širokého rozsahu zariadení ako sú servery, úložiskové systémy telefónne ústredne – VoIP zariadenia, sieťové a medicínske zariadenia ako aj priemyselné aplikácie.
Je tiež ideálny na napájanie Blade serverových systémov s vysokým vstupným výkonovým faktorom. Prevedenie o šírke 2U je ideálne aj pre zástavbu do 19” kabinetu. Sentinel Dual má praktický a moderný dizajn, a zahŕňa niekoľko technologických výhod oproti tradičným UPS, ktoré boli vyvinuté vývojovým tímom Riello UPS. Novo navrhnutý invertor je jedným z najlepších systémom konverzie energie na trhu s výkonovým faktorom 0,9 a efektívnosťou prevádzky až 92% v režime online.
Pre aplikácie ktoré potrebujú dlhšiu dobu zálohy je ideálne použiť Sentinel Dual, model ER, ktorý disponuje výkonnejším nabíjacím modulom. Z výrazným zreteľom na úsporu energie je Sentinel Dual vybavený vypínacím tlačidlom pre zníženie spotreby na nulu počas dlhej doby nečinnosti.

 Všeobecné vlastnosti

Zjednodušená inštalácia

 • Sentinel Dual môže byť inštalovaný ako tower alebo ako zástavba do 19” kabinetu, pomocou jednoduchého otočenia displeja je jednoducho prispôsobiteľný.
 • Nízka hlučnosť (<40 dBA): inštalácia do akéhokoľvek prostredia vďaka vysokofrekvenčnému invertoru a PWM digitálne riadenému ventilátoru v závislosti od záťaže.
 • Garancia prevádzky pri vyšších teplotách až do 40°C (komponenty sú navrhované na vyššiu teplotu a preto sú vystavené menšiemu namáhaniu pri normálnych teplotách)
 • Na modeloch Sentinel Dual je možnosť programovateľných výstupných zásuviek, ktoré odpoja menej kritickú záťaž pri výpadku napájacej siete (funkcia EnergyShare).
 • Univerzálnosť inštalácie
  Sentinel Dual môže byť inštalovaný ako tower alebo tiež ako rack verzia, jednoduchým otočením displeja a pridaním inštalačného príslušenstva.

  Redukcia prevádzkových nákladov
  UPS je veľmi flexibilná a jednoduchá na konfiguráciu. Programovanie funkcií môžem realizovať prostredníctvom softvéru alebo manuálne cez predný displej. Sentinel Dual môže byť nakonfigurovaný v nasledujúcich režimoch:

 • On Line, maximálna ochrana záťaže s kvalitným sínusovým napätím
 • ECO režim, pre zvýšenie účinnosti (až do 98%); umožňuje zvoliť technológiu Line-interactive
 • Smart Active, UPS automaticky volí typ prevádzky podľa kvality napájacieho napätia
 • Emergency, UPS bude napájať záťaž iba v prípade neprítomnosti napájacej siete. (iba v núdzovom režime)
 • Prevádzka meniča frekvencie (50 alebo 60Hz).

Pokročilá komunikácia
Sentinel Dual ponúka maximálnu flexibilitu pre integráciu zo všetkými typmi komunikačných systémov.

 • Multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: dohľad PowerShield³ a vypnutie softvérom pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012, 2008, a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a iné Unix operačné systémy.
 • UPS konfiguračné nástroje pre UPS a zákaznícky softvér dodávaný štandardne
 • RS232 sériový port a opto-izolované kontakty
 • USB port
 • Slot pre komunikačné dosky ako Modbus/Jbus, TCP/IP-SNMP a kontakty relé.
 • Funkcia Emergency
  Táto konfigurácia zabezpečuje prevádzku núdzových systémov ktoré musia byť v prevádzke v prípade výpadku napájania ako napr. núdzové osvetlenie, požiarne/hasiace systémy a alarmy.
  Pri výpadku sieťového napätia sa spustí invertor a začne postupne preberať jednotlivé záťaže postupne (Soft Start) tak aby sa predišlo preťaženiu zariadenia.
  Sentinel Dual vyhovuje požiadavkám pre umiestnenie zariadenia v priestoroch transformátorov nízkeho napätia v súlade s platnou legislatívou pre napájanie so záložným zdrojom energie.

  Vysoká kvalita vstupného napätia

  • Aj pri nelineárnych zaťaženiach (záťaže typu IT s crest factorom až do 3:1)
  • Vysoké skratové prúdy pri prevádzke na bypass
  • Možnosť veľkého preťaženia: 150% s invertorom (aj pri výpadku sieťového napájania)
  • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie: Technológia dvojitej konverzie (VFI v súlade s normou IEC 62040-2 trieda C2) s filtrami pre potlačenie atmosférických prejavov.
  • Korekcia účinníka (vstupný výkonový faktor UPS blízky 1).

  Vysoká spoľahlivosť batérií

  • Automatický a manuálny batériový test
  • Batérie sú konštruované tak aby ich bolo možné vymeniť bez nutnosti vypnutia zariadenia a bez prerušenia napájania zariadení na výstupe
  • Neobmedzená možnosť rozšíriteľnosti batériových modulov pre predlženie doby zálohovania.

  Nízka úroveň hlučnosti
  Vďaka komponentom pracujúcim pri vysokých frekvenciách a riadeniu rýchlosti ventilátorov na základe zaťaženia je hladina hluku UPS menšia než 40dBA.

   Ostatné parametre

  • Výstupné napätie je možné zvoliť prostredníctvom softvéru (220-230-240 V)
  • Auto-reštart v prípade obnovenia hlavného napájanie (programovateľné cez softvér)
  • Stand-by v režime bypass: keď je zariadenie vypnuté, automaticky prechádza do režimu Bypass a režimu nabíjania batérií
  • Spínač minimálneho zaťaženia
  • Upozornenie na vybitie batérie
  • Časové oneskorenie spustenia
  • Plne riadené mikroprocesorom
  • Automatické prepnutie bypassu bez prerušenia
  • Informácie ako stav zariadenia, merania a alarmy dostupné na podsvietenom displeji
  • Aktualizácia firmveru UPS prostredníctvom PC
  • Vstupná ochrana realizovaná resetovateľným tepelným prepínačom (verzie až do 1500VA)
  • Ochrana proti spätnému napájaniu: zabráni energii aby sa dostála naspäť do siete
  • Možnosť manuálneho prepnutia do bypassu.