skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Sentinel Rack SERHLAVNÉ VÝHODY

 • Účinník 0,9
 • Prevádzková flexibilita
 • Núdzová funkcia
 • Optimalizácia batérií
 • Rozšíriteľnosť za chodu
 • Kompaktné rozmery
 • Malá hĺbka 380 mm

Sentinel Rack má kompaktný dizajn a zlepšený výkon. Sentinel Rack používa on-line technológiu dvojitej konverzie, ktorej výsledkom je najvyššia úroveň spoľahlivosti a maximálna ochrana kritických záťaží, ako sú servery, IT a hlasové / dátové aplikácie.

Pre aplikácie, ktoré si vyžadujú dlhú dobu zálohovania, je možné autonómiu batérií predĺžiť až na niekoľko hodín pomocou 3000 VA typu UPS vybaveného výkonnejším nabíjačom batérií.
Predný panel bol úplne prepracovaný pridaním LCD displeja, ktorý zobrazuje vstupné a výstupné napätie, informácie o batérii a prevádzkovom stave UPS. Invertor a mikroprocesorové riadenie poskytujú zvýšenú účinnosť a väčšie možnosti konfigurácie.

Maximálna rozšíriteľnosť: UPS Sentinel Rack je štandardne dodávaný s USB portom a rozširujúcim slotom na konverziu protokolov alebo reléových dosiek.
S ohľadom na úspory energie je Sentinel Rack vybavený aj vypínačom na zníženie spotreby el. energie na nulu počas dlhšej doby nečinnosti (ECO LINE).
UPS Sentinel Rack je k dispozícii vo výkonoch 1500 VA a 3000 VA.

PREVÁDZKOVÁ FLEXIBILITA

Na zníženie spotreby elektrickej energie môžu byť prevádzkové režimy programované podľa požiadaviek používateľa a napájanej záťaže.

 • On line: Maximálna ochrana záťaže a kvalita priebehu výstupného napätia.
 • Eco Mode: UPS používa technológiu Line Interactive s napájaním záťaže zo siete, čím sa znižuje spotreba el. energie a tým sa zvyšuje účinnosť (až na 98%).
 • Smart Active Mode: UPS automaticky volí prevádzkový režim Online alebo Line Interactive, v závislosti od kvality sieťového napájania kontrolujúc počet, frekvenciu a typ prítomných porúch.
 • Stand by Off (núdzové): UPS napája záťaž iba v prípade výpadku siete. Invertor vykoná progresívnu štartovaciu sekvenciou, aby sa zabránilo nárazovým prúdom.
 • Frequency converter: Prevádzka meniča frekvencie (50 alebo 60 Hz).

NÚDZOVÁ FUNKCIA

Táto konfigurácia zabezpečuje prevádzku núdzových systémov ktoré musia byť v prevádzke v prípade výpadku napájania ako napr. núdzové osvetlenie, požiarne/hasiace systémy a alarmy. Pri výpadku sieťového napájania sa spustí invertor a začne postupne preberať jednotlivé záťaže (Soft Start), aby sa zabránilo preťaženiu UPS. Sentinel Rack vyhovuje požiadavkám pre umiestnenie zariadenia v priestoroch transformátorov nízkeho napätia v súlade s platnou legislatívou pre napájanie so záložným zdrojom energie.

OPTIMALIZÁCIA BATÉRIÍ

Typová rada Sentinel Rack má zariadenie na ochranu proti hlbokému vybitiu , ktoré optimalizuje životnosť batérií. UPS pravidelne vykonáva test batérií (môže byť aktivovaný aj manuálne). Funkcia širokej tolerancie vstupného napätia znižuje potrebu používať batérie a udržiava kontinuálny výkon po celý čas prevádzky UPS.

ROZŠÍRITEĽNOSŤ DOBY PREVÁDZKY (SER 3000)

Pre rozšírenie doby zálohovania UPS je možné pripojiť externé batériové moduly. Typ SER 3000 ER obsahuje namiesto interných batérií výkonnejší nabíjač batérií pre dlhšiu dobu zálohovania.

NÍZKA HLADINA HLUKU

Vďaka použitiu vysokofrekvenčných komponentov a riadeniu rýchlosti ventilátorov na základe zaťaženia je hladina hluku UPS menšia než 40dBA.

 VLASTNOSTI

 • Filtrované, stabilizované a spoľahlivé napätie: Technológia dvojitej konverzie (VFI v súlade s normou IEC 62040-3) s filtrami pre potlačenie atmosférických porúch
 • Schopnosť vysokého preťaženia (až do 150%)
 • Programovateľný automatický reštart v prípade obnovenia siete
 • Spustenie z batérií (studený štart)
 • Korekcia účinníka (vstupný výkonový faktor UPS blízky 1)
 • Široký rozsah vstupného napätia (od 140 V do 276 V) bez potreby použitia batérií
 • Doba prevádzky je rozšíriteľná až na niekoľko hodín
 • Plne konfigurovateľné UPS pomocou konfiguračného softvéru
 • Vysoko spoľahlivé batérie (automatický a manuálne aktivovaný test batérií)
 • Minimálny dopad na vstupnú sieť (sínusová vlna)

 POKROČILÁ KOMUNIKÁCIA

 • Multiplatformová komunikácia pre všetky operačné systémy a sieťové prostredia: dohľad PowerShield³ a vypínací softvér pre operačné systémy Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, a predchádzajúce verzie, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi, Citrix XenServer a iné Unix operačné systémy.
 • UPS konfiguračné nástroje pre UPS a zákaznícky softvér dodávaný štandardne
 • RS232 sériový port a opto-izolované kontakty
 • USB port
 • Slot pre komunikačné karty