skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Technologický kontajnerový kabinet - TKKVyužitie kontajnerového systému je veľmi variabilné a univerzálne. Jeho montáž a doprava je jednoduchá, 
umiestenie v teréne nenáročné na úpravu podkladu a rýchle pripojenie na rozvodné a komunikačné siete. 
Systém umožňuje funkčné, efektívne, ekonomicky výhodné a rýchle vybudovanie krátkodobých alebo 
dlhodobých účelových zariadení. 
 
Vetranie / chladenie / ohrev – TKK je štandardne vybavený otvormi mikrovetrania a to v počte 2 ks / 
miestnosť. Podľa osadenej technológie je možné využiť prirodzené vetranie, resp. vybaviť TKK 
prevetrávacou alebo klimatizačnou jednotkou. Pokiaľ stratové teplo vyprodukované osadenou technológiou 
nepostačuje pre zabránenie poklesu teplôt v zimných mesiacoch, tak je možné TKK vybaviť aj modulom 
ohrevu (konvektor). 
 
Variabilita vnútorného priestoru – vnútorný priestor je možné ponechať vcelku alebo rozdeliť do 
niekoľkých miestností s možnosťou samostatného vstupu. Každá miestnosť môže mať úplne odlišný 
charakter čo sa týka nosnosti podlahy, izolácie, vetrania / chladenia ako aj ďalších vlastností a vybavenia. 
V prípade potreby je možné budovanie väčších celkov spojením viacerých kontajnerov. 
 
Monitorovanie priestoru – priestor TKK môže byť vybavený snímačmi teploty, resp. teploty a vlhkosti, 
dverovými kontaktmi, pohybovými PIR snímačmi, snímačmi zaplavenia... 
 
Systém nepretržitého napájania – podľa konkrétnych potrieb je možné do priestoru TKK umiestniť 
elektrický zdrojový agregát, záložný zdroj UPS, jednosmerné zdroje, batérie, DC/DC konvetrory a invertory / 
invertorový systém. Získate tak kompletné riešenie do vonkajšieho prostredia pre umiestnenie Vašej 
technológie ako aj zabezpečenia nepretržitého napájania, a to všetko od jedného dodávateľa čím sa skráti 
dodacia doba a značne sa zjednoduší zabezpečenie údržby. TKK s integrovaným systémom nepretržitého 
napájania môže byť riešením aj v prípade ak potrebujete prenosný systém, resp. ak z dôvodu priestorových 
nárokov nieje možné umiestnenie systémov zabezpečujúcich nepretržité napájanie priamo v budove. 
 
Elektroinštalácia – TKK je dodávaný s pripravenou elektroinštaláciou, ktorú môže tvoriť elektromerový 
rozvádzač, rôzne podružné rozvádzače, rozvody pre pripojenie technológie, osvetlenie priestorov vrátane 
príp. núdzového osvetlenia, servisné zásuvky, káblové žľaby...

 Všeobecné vlastnosti

• Technologický kontajnerový kabinet je postavený na princípe prepravných / skladových kontajnerov. 
• Možnosť vyhotovenia v neštandardných rozmeroch podľa želania zákazníka alebo 
v štandardizovaných rozmeroch ISO pre zabezpečenie bezproblémového transportu. 
• Samonosná oceľová konštrukcia s manipulačnými otvormi v horných rohoch kontajnera. 
• Steny kontajnera je možné vybaviť tepelnou / protihlukovou izoláciou s požadovanou požiarnou 
odolnosťou podľa požiadaviek zákazníka. 
• Farba stien podľa požiadaviek zákazníka, vrátane možnosti využitia vonkajších stien TKK ako 
reklamných plôch. 
• Možnosť dodania TKK s ochrannou mrežou pre zvýšenie únosnosti strechy. 
• Jednoduchá montáž uložením kontajnera na betónové základové pätky s možnosťou prípadného 
uchytenia k základu chemickou kotvou.

 Aplikácie

• Umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom 
prostredí. 
• Umiestnenie systémov nepretržitého napájania vo vonkajšom prostredí.