skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Prevetrávaný technologický kabinet VS800Prevetrávaný technologický kabinet VS800 je určený pre umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí.

 Všeobecné vlastnosti

• Dvojplášťový kabinet s vnútornou izoláciou v štandardnom vyhotovení obsahuje:
     o Dvojicu uzamykateľných dverí so 4-bodovým zámkom
     o 19“ stojiny pre umiestnenie technológie (max. 37U)
     o Riadiacu jednotku RMKM02
     o Prevetrávaciu sústavu (pozostávajúcu z dvoch samostatných prevetrávacích okruhov a okruhu ohrevu) riadenú riadiacou jednotkou RMKM02 alebo RKMK01.
• Strecha, s použitím do vonkajšieho prostredia, s okami pre manipuláciu s kabinetom pomocou zdvíhacieho zariadenia
• Podstavec s predpripravenými otvormi pre upevnenie kabinetu na podpornú konštrukciu

 Aplikácie

• Umiestnenie telekomunikačných, zabezpečovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí.