skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Modulárny invertorový systém – MISModulárne invertorové systémy – MIS sú kompletné zariadenia, vyrábané a dodávané v rôznych výkonových modifikáciách podľa požiadaviek zákazníka. Každý z uvedených typov sa skladá z modulov invertorov, ktoré pracujú v paralelnej prevádzke, pričom maximálny počet takto paralelne pracujúcich invertorov je 16 kusov (v prípade rozšírenia systému na dva kabinety). Invertory môžu pracovať samostatne alebo paralelne, s elektronickým by-passom alebo bez neho.
Invertorové systémy môžu pracovať v dvoch režimoch. Prvý režim zabezpečuje trvalé napájanie záťaže z externej siete 230V AC a pri jej výpadku dochádza k napájaniu z akumulátorových batérií. Druhý režim zabezpečuje trvalé napájanie z akumulátorových batérií a v prípade výpadku batérií dochádza k napájaniu z externej siete 230V AC. Prepnutie z batérií na sieť alebo opačne môže byť mechanické (zabezpečuje ho obsluha) alebo automatické (Static Switch – STM).
Každý z modulov invertorov má vlastnú riadiacu jednotku (s LCD displejom a ovládacími tlačidlami), ktorá zabezpečuje riadenie prevádzky a indikáciu alarmových stavov. Centrálne informácie o stave systému, riadenie paralelnej spolupráce invertorov a indikáciu alarmových hlásení systému zabezpečuje Static switch (STM), ktorý sa dodáva vo forme voliteľného príslušenstva.

 Všeobecné vlastnosti

• Menovité vstupné napätie 24, 48, 110, 220 V DC
• Menovité výstupné napätie 230 V AC
• · Určený pre invertory RDI 1000 – 3000VA
• Umiestnenie max. 8 ks invertorov RDI 3000VA STM (statický prepínač) SWMB (switch manuálneho bypassu) v jednom kabinete 45U
• Istený vstup každého modulu
• Počet istených výstupov podľa požiadaviek zákazníka
• Prístup k modulom a istiacim prvkom spredu
• Monitorované prúdy a napätia sú zobrazované na LCD displejoch jednotlivých modulov
• Možnosť diaľkovo monitorovať zariadenie cez Ethernet (voliteľné)
• Kompaktné prevedenie s celkovou výškou 45U

 Aplikácie

• Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky