skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

DVV RB 01DVV RB–01 je zariadenie určené na snímanie 8 bezpotenciálových kontaktov, na ktoré je možné nakonfigurovať 4 digitálne výstupy. Stavy sú poskytované formou komunikačného protokolu vyvinutého firmou A2B a sú prenášané prostredníctvom siete Ethernet.
Zariadenie umožňuje snímať hodnoty invertorového systému dátum a čas, stavy funkčnosti digitálnych vstupov/výstupov, obvodu reálneho času a stavu invertorového systému, históriu, v ktorej sa môže zaznamenávať 1000 udalostí.

 Všeobecné vlastnosti

• 8 digitálnych vstupov, 4 digitálne výstupy
• Komunikácia po sieti Ethernet
• Určený pre inštaláciu do 19“ stojanov
• Záznam 1000 udalostí do histórie

 Aplikácie

• Dohľad zariadení vyrobených A2B, s.r.o. pomocou softvéru A2B Patrol cez sieť Ethernet.