skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

A2B Patrol – monitorovací program Všeobecné vlastnosti

• Monitorovanie a nastavovanie zariadení (určené pre zariadenia vyrobené spoločnosťou A2B, s.r.o.)
• Komunikácia medzi PC a zariadením cez sériové rozhranie (RS232)
• Možnosť dohľadu cez sieť Ethernet v spolupráci s prevodníkom A2B MP-01 alebo DVV RB-01
• Kompatibilný s OS WINDOWS 9X, 2000, NT, XP, Vista
• Zoznam monitorovaných zariadení – stromová štruktúra
• Nastavenie priority alarmov
• Prehľad histórie udalostí
• Zoznam užívateľov s možnosťou nastavenia prístupových práv

 Aplikácie

• Dohľad zariadení vyrobených spol. A2B, s.r.o. pomocou softvéru A2B Patrol cez sieť Ethernet, alebo sériová komunikácia RS232.