skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Trojfázový kompenzátor jalovej energie radu AF – 4WSpoločnosť A2B predstavuje riešenie problematiky jalovej energie s obhájiteľnými hospodárskymi nákladmi.
Ku spotrebe energie činnej zložky /kWh/ sa k fakturácii za odber energie započítavajú dve zložky jalovej energie. Obidve zložky sa účtujú podľa podmienok stanovených Úradom regulácie sieťového odvetvia – ÚRSO
– jalová energia kapacitného charakteru – definovaná ako dodávka elektrickej energie /kVArh/
– jalová energia induktívneho charakteru – definovaná ako straty pri dodávke elektrickej energie /kVArh/
Tieto dve zložky sa v prevádzke navzájom kompenzujú, ale nie sú nikdy nulové a tak vzhľadom na účtovacie poplatky za energiu je výhodne nastaviť odber na jalovú energiu induktívneho charakteru s cosϕ>0,95, kedy sú účtované poplatky iba za energiu činnej zložky /kWh/ a neúčtujú sa žiadne sankčné poplatky.

 Hlavné výhody kompenzátora jalovej energie

 • Úspora nákladov zákazníka kompenzáciou jalovej zložky, čo môže prispievať k finančným úsporám až niekoľko stoviek eur ročne, v závislosti od spotreby. Napr. pri spotrebe okolo 1000VArh je možné ušetriť aj viac ako 262 Eur ročne (URSO- 2016, pri cene 0,03€ / kVArh). Pri predpokladanej minimálnej dobe životnosti 15 rokov je to viac ako 3900 Eur. Úspora sa môže mierne líšiť v závislosti od distribučnej spoločnosti.
 • Elektronická kompenzácia jalovej energie – kapacitnej a induktívnej
 • Vyvinuté použitím najpokrokovejších technológií:
  – riadenie na báze DSP (Digital Signal Processor) - umožňuje implementovať najmodernejšie riadiace algoritmy, ktorými sa docieli podstatné zvýšenie kvality a flexibility systému
  – minimalizácia rozmerov použitím SMT (Surface Mount Technology) technológie
 • Plní úlohu špeciálneho filtra, ktorý eliminuje vplyv pripojenej reaktívnej záťaže na vstupnú sieť
 • Na rozdiel od pasívneho filtra sa dokáže dynamicky prispôsobovať kompenzovanej záťaži a generuje taký kompenzačný prúd, ktorý vo výsledku eliminuje reaktívnu zložku výkonu na hodnoty blízke nule
 • Stratový výkon kompenzátora, je v porovnaní s pasívnym filtrom, pri rovnakom stupni kompenzácie výrazne nižší
 • Priestorová náročnosť voči pasívnym filtrom je výrazne nižšia