skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

EZA genset GI GV GD open

EZA - rada GI / GV / GD openElektrické zdrojové agregáty EPS System rady GI / GV / GD open pokrývajú výkony od 23 do 650 kVA P.R.P. (základný výkon) s možným využitím ako primárny zdroj energie alebo ako záložný zdroj. Jedná sa o nekapotované prevedenie. EZA sú vybavené štvortaktným naftovým motorom IVECO, VOLVO PENTA, alebo DOOSAN spriahnutým s jednoložiskovým trojfázovým generátorom. K agregátom vo verzii automatic (automatický štart pri výpadku siete) je možné dodať aj rozvádzač ATS vybavený stýkačmi alebo výkonovými odpínačmi s motorovým pohonom, zabezpečujúci prepínanie napájania pripojenej záťaže medzi sieťou a EZA.

Základné vyhotovenie EZA obsahuje tieto časti:
• štvortaktným naftovým motor vrátane chladiča
• tlmič výfukového systému a pružný kompenzátor
• generátor s elektrickým rozvodom a ističom
• štartovaciu batériu a štartér
• riadiaci panel

Každé sústrojenstvo je zostavované podľa individuálnych potrieb zákazníka a môže okrem základných častí obsahovať rôzne voliteľné prvky:
• zásuvkový panel (1x230Vac a/alebo 3x230/400Vac)
• istič generátora doplnený o prúdový chránič
• systém diaľkového dohľadu
• bezpotenciálové kontakty pre signalizáciu prevádzkového stavu
• predohrev motora
• dobíjač batérie
• záchytná vaňa
• integrovaná nádrž pre rôzne doby prevádzky
• externé nádrže vrátane systému prečerpávania
• ďalšie vybavenie podľa požiadaviek zákazníka

Pre získanie podrobnejších informácií a navrhnutia konkrétneho riešenia zálohového napájania sa obráťte na našich obchodných a projektových manažérov.