skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

RozvádzačeSpoločnosť A2B, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti z návrhom a výrobou rôznych typov nn rozvádzačov do 1000V pre AC a DC obvody. Jednotlivé rozvádzače sú v závislosti od požiadaviek klienta vyrábané na základe nami vytvoreného dizajnu schváleného zákazníkom, prípadne na základe dizajnu predloženého zákazníkom.

Rozvádzače vlastnej spotreby: jedná sa o rozvádzače využívané v rozvodných a elektrických staniciach. Môžu byť vyhotovené pre rozvod AC napätia alebo DC napätia.
Rozvádzače 48Vdc: v závislosti od rozsahu distribúcie môžu byť riešené ako nástenné, samostatne stojace alebo ako integrované riešenia obsahujúce okrem DC rozvodu aj napájací systém a batérie.
Rozvádzače istenia batérií: slúžia pre bezpečné vzájomné prepojenie jednej alebo viacerých batériových sád so zdrojom UPS / napájacím systémom / invertorom a nabíjačom.
Rozvádzače ATS: môžu byť vyhotovené ako samostatné rozvádzače z vlastnou riadiacou logikou alebo je možné ich integrovať do elektrického zdrojového agregátu, prípadne do AC rozvádzačov budovy.
Rozvádzače externého manuálneho by-passu: slúžia pre zabezpečenie napájania pripojených technológií aj v prípade poruchy alebo údržby zdrojov UPS a umožňujú uvedenie prívodov zdroja UPS do beznapäťového stavu. Na prianie je možné integrovať aj AC rozvod pre pripojenie technológie.

 Aplikácie

• Výroba a rozvod elektrickej energie
• Systémy nepretržitého napájania
• Telekomunikácie
• Priemysel a výrobné závody
• IT a dátové centrá