skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Usmerňovač DPR 2900B-48 EnergEUsmerňovač DPR 2900B-48 EnergE je jednofázový, ventilátorom chladený usmerňovač vymeniteľný počas prevádzky. Kompaktné rozmery modulu a jeho vysoký výkon umožňujú vytvárať vysokovýkonné systémy napájania telekomunikačnej technológie, ktoré v jednom kabinete obsahujú tak moduly usmerňovača ako aj samotné rozvody s istením pre pripojenie batérií a technológie. Prínosom je optimalizovaný modulárny dizajn systému (menej modulov a kabinetov) s minimálnymi nárokmi na priestor. Vysoká účinnosť modulu usmerňovača minimalizuje tepelné straty čo vedie k výraznému zníženiu prevádzkových nákladov vynaložených priamo na pokrytie výkonových strát ako aj nepriamych nákladov vyplývajúcich z potreby chladenia. Tieto vlastnosti spolu so širokým teplotným rozsahom a širokým rozsahom vstupného napätia sú kľúčovými faktormi úspechu tohto produktu, ktorý ponúka nákladovo efektívne a spoľahlivé riešenie.

 Všeobecné vlastnosti

• Veľmi vysoká výkonová hustota 36,5 W / In3
• Nízke prevádzkové náklady – vysoká účinnosť ≥ 96,2%
• Vymeniteľný počas prevádzky, všetky konektory na zadnej strane
• Chladenie vstavaným ventilátorom s riadením otáčok podľa teploty
• Široký rozsah vstupného napätia: 88 až 310 Vrms
• Ochrana proti strate neutrálu „N“ a prepätiu na strane AC
• Korekcia účinníka – sínusový vstupný prúd
• Až 11,6 kW v priestore 1U
• Široký rozsah prevádzkovej teploty od -40°C až do 75°C
• Použiteľný s riadiacou jednotkou PSC 3

 Aplikácie

• Telekomunikačná technika
• Dátové siete