skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Riadiaca jednotka PSC 3PSC 3 je systémová riadiaca jednotka 3-tej generácie. Tento produkt je optimálnym riešením tak pre malé ako aj veľmi veľké a komplexné napájacie systémy. Poskytujúcej základné I/O rozhranie, spoľahlivú komunikačnú zbernicu (typu CAN), vstupy pre priame pripojenie bočníkov, monitoring poistiek a symetrie (stredového bodu) batérií (v závislosti od verzie PCS 3). Zatiaľ čo kompaktná jednotka je sama o sebe schopná riadiť malé až stredné systémy bez prídavných modulov, pre veľké alebo komplexnejšie systémy je možné kapacitu jednoducho rozšíriť pripojením prídavných modulov, ktoré komunikujú z centrálnou jednotkou prostredníctvom CAN zbernice. Nové rozšírené funkcie systému ako napr.: „Efficiency Mode“ a „Genset“ umožňujú znižovanie prevádzkových nákladov. Údržba a dobíjanie batérií s možnosťou batériových testov sú kľúčovými faktormi pre využitie napájacieho systému. Systémová riadiaca jednotka PSC 3 poskytuje tiež možnosť diaľkových alarmov prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, modemu alebo siete LAN / Ethernet. Modul SNMP poskytuje rozšírený diaľkový dohľad a je navrhnutý pre prácu s SNMP SW manažérom. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie pre podrobný dohľad a riadenie so štandardným webovým prehliadačom.

 Všeobecné vlastnosti

• Modulárna a flexibilná systémová riadiaca jednotka
• Integrovaný webový server s prepracovanou konfiguráciou a možnosťami dohľadu
• Integrovaný LCD displej a klávesnica
• Diaľkový dohľad pomocou modemu alebo LAN (10/100)
• Integrované PLC pre flexibilnú systémovú konfiguráciu
• Integrované meranie pre malé systémy
• Jednoduché rozšírenie systému s prídavnými modulmi
• Digitálna systémová zbernica CAN
• Komfortný manažment údržby a dobíjania batérií
• SNMP (voliteľné)
• Funkcie úspory energie
• Nový koncept signalizácie alarmov
• Dohľad pomocných zariadení

 Aplikácie

• Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie