skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Systémová riadiaca jednotka ORIONSystémová riadiaca jednotka ORION je optimálnym riešením pre všetky výkonové rady od malých až po veľké napájacie systémy vďaka jednoduchej rozšíriteľnosti pomocou CAN zbernice a prídavných modulov.
Pokročilé funkcie systému ako napr.: „Efficiency Mode“ a „Genset“ umožňujú znižovanie prevádzkových nákladov. Batériový manažment zahŕňajúci testy batérií a odhad životnosti ako aj vďaka funkciám usmerňovačov zahŕňajúcich kontrolu redundancie uľahčujú sledovať dostupnosť systému a plánovať práce na lokalite nákladovo efektívnym spôsobom. Systémová riadiaca jednotka ORION poskytuje tiež rôzne možnosti diaľkového dohľadu prostredníctvom bezpotenciálových reléových kontaktov, modemu, siete LAN / Ethernet, SMS, SNMP alebo Modbus. Integrovaný webový server poskytuje užívateľsky príjemné rozhranie pre podrobný lokálny ako aj diaľkový dohľad a správu systému so štandardným webovým prehliadačom.

 Všeobecné vlastnosti

• Integrovaný webový server s prepracovanou konfiguráciou a možnosťami dohľadu
• Integrovaný LCD displej a klávesnica
• Diaľkový monitoring pomocou modemu alebo LAN
• Integrované PLC funkcie pre flexibilnú systémovú konfiguráciu, monitoring a riadenie infraštruktúry
objektu
• Pokročilý manažment batérií vrátane monitorovania a testovania batérií

 Aplikácie

• Napájacie systémy telekomunikačnej, riadiacej, zabezpečovacej a priemyselnej technológie