skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Riadiaca jednotka PSC 1PSC 1 je jednoduchá systémová riadiaca jednotka pre malé napájacie systémy. Pozostáva z kompaktnej centrálnej jednotky poskytujúcej základné I/O rozhranie a z analógovej komunikačnej zbernice k usmerňovačom. Užívateľský prístupný displej zobrazuje základné informácie o aktuálnom stave napájacieho systému. Riadenie sa vyznačuje systémom manažmentu batérií s pravidelne uskutočňovanými testmi kapacity a je jedným z kľúčových faktorov dostupnosti napájacieho systému. PSC 1 umožňuje aj diaľkové odosielanie alarmov prostredníctvom bezpotenciálových kontaktov relé.

 Všeobecné vlastnosti

• Riadenie udržiavacieho napätia
• Teplotná kompenzácia
• Limitácia prúdu batérií
• Rýchlonabíjanie („Boost“)
• Test batérií, zdokonalený test kapacity
• Riadenie LVD
• Analógová systémová zbernica
• Jednoduché užívateľské rozhranie

 Aplikácie

• Malé napájacie systémy
• Systémy DSL
• Prenos dát
• PBX