skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Rectifier FE 300 / FE 725 / FE 1800

Usmerňovač FE 300 / 725 / 1800Moduly usmerňovačov typu FE 300,   FE 750  a  FE 1800      sa uplatňujú hlavne v telekomunikačných systémoch, no taktiež môžu spĺňať požiadavky z oblasti počítačov a v priemyselných podmienkach. Výstupný výkon pri vstupnom menovitom napätí 230V AC, je od 300W do 1800W, s výstupným napätím 24V, 48V alebo 60V. Modul je skonštruovaný pre rozmer 19´´ a je chladený prirodzeným zdieľaním tepla. Všetky zástrčkové spojkonektory sú prístupné z prednej časti.

 Všeobecné vlastnosti

• Účinník viac ako 0,98
• Veľká hustota súčiastok
• Chladenie prirodzeným zdieľaním tepla
• Vysoká spoľahlivosť
• Účinnosť ≥ 90%
• Možnosť paralelnej spolupráce s rovnomerným rozdelením záťaže
 

 Aplikácie

• Telekomunikačné systémy
• IT
• Priemysel