skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Napájací systém DPS 4000B-48-X CabDDPS 4000B–48–X je modulárny veľký napájací systém s výkonom až do 96 kW. Stabilná konštrukcia je založená na dizajne rámovej konštrukcie. Systém obsahuje dva, tri alebo štyri šelfy pre max. 12/18/24 usmerňovačov DPR 4000B-48 a rôzne distribučné jednotky s konfigurovateľnými prvkami pre AC, DC rozvod, LVD, PLD a systémovú riadiacu jednotku. Modulárny dizajn umožňuje flexibilné riešenia veľkých napájacích systémov v kabinetoch s integrovanou distribúciou a možnosťou rozšírenia o ďalší kabinet. V prípade systému tvoreného dvomi kabinetmi DPS 4000B-48-X je možné tieto spojiť buď priamo alebo je možné použiť kabinet pre vstup/výstup káblov.
Tento kompaktný napájací systém s veľkou výkonovou hustotou je ideálnou voľbou pre tzv. „space-critical“ riešenia.

 Všeobecné vlastnosti

• Až 96 kW inštalovaného výkonu
• Možnosť rozšírenia o ďalšiu skriňu až na 192 kW
• Určená pre ventilátorom chladené usmerňovače DPR 4000B–48
• Výmena modulov počas prevádzky, konektory na zadnej strane
• Účinnosť ≥ 95,2%
• Voliteľné LVD (ochrana batérií pred hlbokým vybitím)
• Voliteľné PLD (čiastočné odpojenie záťaže)
• Systémová riadiaca jednotka PSC 3

 Aplikácie

• Veľké napájacie systémy
• GSM siete
• Telekomunikačné / Dátové siete