skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Usmerňovač AR 1000Usmerňovač AR 1000 je jednofázový, ventilátorom chladený impulzný napájací modul s vysokou účinnosťou. Bol vyvinutý aby spĺňal platné medzinárodné telekomunikačné a priemyselné štandardy. Modul umožňuje ľahkú manipulácia a rýchle pripojenie. Je skonštruovaný tak, aby v paralelnej spolupráci s ďalšími modulmi dochádzalo k rovnomernému prerozdeľovaniu prúdov usmerňovačov do pripojenej záťaže.
Usmerňovač AR 1000 je k dispozícii v rôznych prevedeniach podľa výstupného napätia od 24V DC do 220V DC. Maximálny výstupný prúd je k dispozícii v celom regulovateľnom rozsahu výstupného napätia. Všetky pripájacie konektory sú umiestnené na zadnej časti modulu.

 Všeobecné vlastnosti

• Účinnosť 90%
• Konektory umiestnené na zadnej strane
• Chladenie vstavaným ventilátorom
• Výstupné napätie: 24, 48, 60, 110, 220 V DC
• Účinník 0,98
• Konštantná charakteristika výstupného prúdu
• Možnosť paralelného zapojenia modulov s rovnomerným zdieľaním záťaže
• Schopnosť pracovať samostatne aj bez riadiacej jednotky

 Aplikácie

• DSL (Digital Subscriber Line)
• Prenos dát, PBX
• Bezdrôtové ústredne a dátové komponenty