skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Modulárný napájací systém DCS 1500A-110-2-5USystém DCS 1500A-110-2-5U je kompaktný napájací systém vyznačujúci sa malými rozmermi.
Obsahuje dva nezávislé vstupy pre pripojenie sieťového napätia s optickou signalizáciou a umožňuje pripojenie dvoch usmerňovačov s výkonom 1500 W / 110 V DC s paralelnou spoluprácou.
Systém obsahuje modul pripojenia batérií s LVBD a meraním prúdu. Tento modul je vymeniteľný za prevádzky, ako aj všetky ostatné komponenty – usmerňovače, riadiaca jednotka, modul odpájania batérie.
Vďaka distribúcii, ktorá je umiestnená na otváracom systéme, je umožnený ľahký prístup ku všetkým svorkám a modulom umiestnených vo vnútri zariadenia, a to len z prednej strany a bez rizika výpadku záložného napájacieho napätia.
Systém disponuje monitorovaním všetkých komponentov – ističov a modulov. Taktiež sa monitoruje izolačný stav výstupného napätia a pomocou nezávislého samoprídržného relé, ktoré zaznamená s pamäťou aj výpadok menší ako 5 ms sa kontroluje zlyhanie výstupného napätia.
Toto riešenie bolo vytvorené s cieľom optimalizovania celkových nákladov.

 Hlavné vlastnosti

 • Dva nezávislé sieťové vstupy
 • Výkon max. 3 kW (2 x 1,5 kW, s redundanciou 1 1)
 • Vysoká účinnosť usmerňovačov - viac ako 95 %
 • Vymeniteľný modul monitorovania a odpájania batérie
 • Monitorovanie jednotlivých článkov batérie
 • Všetky pripojenia sú ľahko prístupné
 • Prístup spredu pre jednoduchú inštaláciu a servis
 • Kompaktné rozmery
  • zdrojová časť: 19" rack s výškou 1U
  • distribučná časť: 19" rack s výškou 4U (voliteľná)

 Použitie

 • Priemyselné aplikácie
 • Riadiace a monitorovacie systémy