skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Konvertor DC48V/48V-3,75ADC48V/48V-3,75A je DC/DC konvertor s nominálnym výstupným napätím 48V DC a prúdom max. 3,75A. Slúži na galvanické oddelenie záťaže od zdroja. Jeho hlavnou časťou je spínaný zdroj.
Konvertor má vstupné, výstupné svorky a svorky SENSE, ktoré slúžia na snímanie výstupného napätia v mieste záťaže, čím sa kompenzujú úbytky napätia na výstupných vodičoch z konvertora. Je určený pre upevnenie na DIN-lištu.

 Všeobecné vlastnosti

• Menovité vstupné napätie: 48V DC
• Menovité výstupné napätie: 48V DC
• Uchytenie na DIN lištu
• Odolnosť: 4 kV AC vstup / výstup
• Galvanické oddelenie vstupu od výstupu
• Nadprúdová ochrana na vstupe
• Elektronická ochrana proti skratu na výstupe
• Možnosť diaľkového blokovania cez bezpotenciálové kontakty relé
• Nútené chladenie ventilátorom

 Aplikácie

• Napájanie priemyselnej, riadiacej, telekomunikačnej a zabezpečovacej techniky.