skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Regulovaná záťaž RZ-80NRegulovaná záťaž RZ-80N je určená pre vykonávanie kapacitných skúšok rôznych typov batérií s menovitým napätím 24 V DC až 48 V DC. Pre svoje malé rozmery a nízku hmotnosť je regulovaná záťaž RZ-80N prispôsobená pre použitie v ťažko dostupných a stiesnených priestoroch, kde je obmedzený prístup prostredníctvom rebríkov, strešných výlezov atď.

Nastavenia

 • Každé meranie je označené identifikačným číslom s možnosťou modifikácie po meraní
 • Ukončenie merania – manuálne, časový interval, celkové napätie batériovej sady, počet chybných blokov / článkov, odobratá kapacita Ah (možné vzájomné kombinácie podmienok)
 • Požadovaná hodnota prúdu, výkonu alebo odporu
 • Maximálny počet chybných blokov
 • Počet meraných blokov až 312 súčasne

Hodnoty dostupné počas merania

 • Uplynulý a zostávajúci čas kapacitnej skúšky
 • Hodnota celkového napätia batériovej sady
 • Hodnota odoberaného prúdu
 • Hodnota odoberaného výkonu
 • Hodnota odobratej kapacity
 • Teplota meraná meracím modulom
 • Hodnoty napätia jednotlivých batériových blokov (možnosť zoradenia podľa poradia alebo napätia)
 • Možnosť prezerania a zmeny nastavených parametrov

 Univerzálne použitie

 • Široký rozsah vstupného napätia 20 až 60 V DC
 • Malé rozmery, nízka hmotnosť, jednoduché intuitívne ovládanie
 • Pripojenie až 13 meracích modulov MM02N, celkom 312 vstupov pre meranie napätia blokov batérií
 • Schopnosť prevádzky bez meracích modulov MM02N (napr. testovacia záťaž pre DC systémy)
 • Možnosť použiť zariadenie ako monitorovací systém článkov/batérie v režime nabíjania/vybíjania
 • Paralelná prevádzka viacerých RZ pre navýšenie zaťažovacieho prúdu
 • Jednoduchá konfigurácia pred meraním
 • Operatívna zmena parametrov počas merania
 • Prehľadné grafické zobrazenie napätí vybíjaných článkov s možnosťou triedenia
 • Autonómne ukončenie merania na základe ukončovacích podmienok
 • Pripojenie k PC pomocou USB resp. ethernet rozhrania
 • Vhodné pre rôzne typy batérií – oloveno-kyselinové, NiCd, NiMH, Li-Ion...

 Všeobecné vlastnosti výkonového modulu

 • Výkonový vstup je možné pripojiť k jednosmernému napätiu bez ohľadu na polaritu
 • Výkonový vstup chránený ističom
 • Záťaž napájaná priamo z testovanej sady
 • Dotykový 3,5“ LCD displej s podsvietením
 • Ochrana batérií pred hlbokým vybitím nastavením príslušných parametrov
 • Vybíjanie batérií konštantným prúdom, konštantným výkonom alebo konštantným odporom
 • Súbor nameraných dát zapisovaný do internej pamäte
 • Obslužný softvér na spracovanie získaných dát v PC
 • Teplotná a nadprúdová ochrana výkonových modulov
 • Nútené chladenie

 Všeobecné vlastnosti meracieho modulu MM02N

 • 24 vstupov pre meranie napätia (max. 20V / vstup)
 • Možnosť pripojenia meracích vstupov od spoločného kladného, alebo záporného pólu batériovej sady
 • Meracie vstupy vybavené ochranou proti prepätiu a ochranou proti prepólovaniu
 • 1 x meranie teploty
 • Galvanicky oddelené napájanie od meracích vstupov, prostredníctvom komunikačnej zbernice

 Aplikácie

 • Vybíjanie a testovanie kapacity priemyselných batérií
 • Monitorovanie nabíjania batérií
 • Testovanie výkonových zdrojov DC napätia
 • Sledovanie blokov batérii v zdrojoch UPS alebo v zdrojoch DC napätia