skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

MM-03 Meranie blokov batérií Všeobecné vlastnosti
 • Plastové puzdro s minimálnymi rozmermi s upevnením na DIN lištu
 • Napájanie 20 - 60 V DC
 • Odoberaný prúd: Max. 100 mA
 • Komunikačné rozhranie RS485, Ethernet 10/100Mbps (Web, Modbus TCP)
 • Meranie článkov pripojených sád k jednosmernému zdroju s nominálnym napätím 48V DC
 • 16 napäťových vstupov jednotlivých blokov
 • 4 vstupy pre meranie prúdov na bočníku v rozsahu ±60 mV
 • Jeden vstup pre meranie teploty externým snímačom
 • Rozsah vstupného napätia v napäťovom vstupe 0 – 70 V DC pre meranie jedného bloku
 • Modulárne prevedenie, možnosť reťazenia cez komunikačné rozhranie RS485 (max. 5ks MM-03)
 • Slot pre pamäťovú micro SD kartu
 • Jeden digitálny výstup, 2 digitálne vstupy
 • Zreťazenie umožňuje zvýšiť počet meraných veličín
  • 80 napäťových vstupov
  • 20 prúdových vstupov
  • 5 digitálnych výstupov
  • 10 digitálnych vstupov
  • 4 teploty
 • Príklady usporiadania pripojených sád batérií jedného modulu
  • 4 x 48V sady po 4 blokov 12V batérií
  • 2 x 48V sady po 8 blokov 6V batérií
  • 1 x 48V sada po 12 blokov 4V batérií
 Aplikácie
 • Diaľkový dohľad batérií.
 • Sleduje on-line napätia článkov pripojených sád batérii jednosmerných zdrojov.
 • Umožňuje vyhodnocovať stav sledovaných batérií a teplotu okolia, v ktorej sú batérie prevádzkované.
 • Široký rozsah vstupného napätia sledovaných blokov zabezpečuje použitie pre rôzne typy použitých článkov.
 • Použitie pre riadené kapacitné testy na diaľku.
 • Prostredníctvom digitálneho výstupu je možné ovládať výkonové relé vstupnej siete zariadenia a dostať zariadenie pod riadený výpadok alebo u zariadení s možnosťou testu batérií, znížením napätia na usmerňovačoch, povoliť diaľkový riadený test.