skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Batérie FIAMM Endurlite SGL / SGH GroE


 Aplikácie a hlavné výhody

 • Navrhnuté pre najvyššiu spoľahlivosť v pohotovostnom režime, vysoký výkon, vysoké prúdové zaťaženie a hlboké vybíjania.
  Ideálne pre:
 • Jadrové a tepelné elektrárne
 • Elektrické zariadenia
 • Napájacie zdroje pre rozvodne
 • Rozvádzače
 • Signalizácia a núdzové osvetlenie
 • IT dátové centrá
 • Štartovacie batérie pre dieselové generátory
 • 25-ročná navrhnutá životnosť v udržiavacej prevádzke v prostredí s regulovanou teplotou
 • 100% menovitá kapacita počas celej životnosti batérie pri kompaktných rozmeroch.
 • Vynikajúca pre vysoký vybíjací prúd (1 až 60 min.) a stredné až dlhé výbíjanie (2 až 8 hodín).
 • Dlhá životnosť aj v najhorších prevádzkových podmienkach.
 • Extra hrubé “Planté” platne z čistého olova.
 • Vysoká spoľahlivosť utesnenia vývodov.
 • Mimoriadne dlhé intervaly dopĺňania.
 • 100% recyklovateľné.

 Technické vlastnosti

 • Kladné platne GroE (Planté) odliate z čistého olova, aby sa zabránilo poklesu kapacity počas dlhej životnosti batérie.
 • Záporné platne s robustnou pastovanou mriežkovou konštrukciou so životnosťou kompatibilnou s kladnými platňami. Proces zlievania a vytvrdzovania sú navrhnuté tak, aby zachovávali pórovitosť aktívneho materiálu počas prevádzky.
 • Vysoko čistý sírny elektrolyt s veľmi nízkou špecifickou hmotnosťou 1,22 kg/l (± 0,01) pri 20 °C
 • Mikroporézne separátory maximalizujú využitie elektrolytu, minimalizujú odpor a zaručujú najnižšie samovybíjanie.
 • Obal batérie je vyrobený z vysoko kvalitného transparentného SAN (styrén-akrylonitril) pre jednoduchú kontrolu stavu článku.
 • Veko vyrobené z nepriehľadného ABS plastu
 • Pólové vývody s vnútorným závitom M10 s pevnými mosadznými vložkami zabezpečujú najvyššiu vodivosť a dokonalý kontakt (voliteľná matica a skrutkové vývody s medenými vložkami).
 • Vysoká celistvosť utesnenia vývodov navrhnutá na zabránenie úniku elektrolytu a korózii pólových vývodov.
 • Ventilové zátky účinne vracajú kyselinový kondenzát do článku za normálnych prevádzkových podmienok udržiavacieho a rýchleho nabíjania. Ventilové zátky majú keramický filter a bajonetový zámok, ktorý je určený na zabránenie vniknutia iskry alebo plameňa do článku.
 • Určený servisný otvor umožňuje dopĺňanie bez odstránenia ventilovej zátky.
 • Veká spomaľovania horenia sú voliteľné.
 • Flexibilné, plne izolované káblové konektory s izolovanou skrutkou s otvorom pre snímač na vrchnej strane pre elektrické merania.
 • Voliteľne sú k dispozícii externé rekombinačné zátky.
 • <3% samovybíjanie za mesiac pri 20 °C umožňuje 4 mesačnú skladovateľnosť.
 • Voliteľné seizmické rošty UBC zóny 4

Normy

 • DIN 40738 - špecifikácia GroE článkov
 • IEC 60896 časť 11 - požiadavky na ventilované typy a testy
 • BS 6290 časť 2 - špecifikácia britského štandardu
 • UK National Grid (s voliteľnou maticou a skrutkové vývody)

Certifikácia

 • ISO 9001 - Systém riadenia kvality
 • ISO 14001- Systém environmentálneho manažérstva

 Elektrické charakteristiky

 • Menovité napätie: 2 V / článok
 • Udržiavacie napätie pri 20 °C: 2,23 V / článok
 • Rýchlonabíjanie: 2,4 V / článok

 Hlavné aplikácie

 • UPS a datacentrá
 • Rozvadzáče
 • Rozvodne
 • Jadrová energia
 • Núdzové osvetlenie