skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

<br /><br /><b>Rozvádzače</b>

Rozvádzače

Spoločnosť A2B, s.r.o. má dlhoročné skúsenosti z návrhom a výrobou rôznych typov nn rozvádzačov do 1000V pre AC a DC obvody. Jednotlivé rozvádzače sú v závislosti od požiadaviek klienta vyrábané na základe nami vytvoreného dizajnu schváleného zákazníkom, prípadne na základe dizajnu predloženého zákazníkom.

 
Zobraziť produkty