skip to main content

Visokoučinkoviti sustavi napajanja i pomoćnog napajanja za telekomunikacijske, informacijske i industrijske tehnologije.

Eko energija

Eko energija

Rast kompjuterizacije i automatizacije tehnoloških procesa doveo je do povećane potrošnje električne energije, potrebe za primjenom tehnoloških sustava koji štede energiju te potrebe za korištenjem rješenja koja su ekološki prihvatljiva kad su u pitanju rezerve izvora energije. Stvaranje rezervnih izvora napajanja iz izvora energije koji se mogu reciklirati i alternativno korištenje obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, voda, itd.) predstavljaju upravo takvo rješenje koje je prihvatljivo i ekonomski i ekološki.

SADRŽAJ

 

Briga o okolišu

Kad je u pitanju zdravlje naših ljudi i zdravlje buduće generacije, veliku pažnju pridajemo brizi o okolišu. U praksi to znači uvođenje visoko učinkovitih tehnologija s niskim štetnim emisijama, korištenje obnovljivih izvora energije te odlaganje i recikliranje otpada na ekološki prihvatljiv način.

Rado pomažemo onima u potrebi te težimo stvoriti uvjete dostojne življenja. Sudjelovanjem u programima društvenog razvoja naše regije pokazujemo solidarnost i podupiremo građansku solidarnost.