skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

Zdroj UPS Master industrial


Zdroje nepretržitého napájania Master Industial poskytujú maximálnu ochranu a kvalitu elektrickej energie pre všetky typy záťaží vrátane priemyselných aplikácií, ako výrobné a petrochemické procesy, elektrické stanice a elektrárne. Master Industrial je zdroj UPS typu on-line s dvojitou konverziou (trieda VFI SS 111 podľa IEC EN 62040-3) s oddeľovacím transformátorom na vstupe aj na výstupe.

 Všeobecné vlastnosti

Priemyselné prostredie
Master Industrial je vhodný pre najnáročnejšie prostredia, kde sú prítomné vibrácie, mechanické namáhanie, prach a vo všeobecnosti tam, kde prevádzkové podmienky neumožňujú použiť produkty vytvorené pre štandardné aplikácie a prostredia.

Vysoký ICC
Vďaka vysokému skratovému prúdu (ICC=3) je tento typový rad vhodný pre záťaže, ktoré vyžadujú vysoké prúdové špičky pri zapnutí alebo pri bežnej prevádzke.

DC napätie 220V
Transformátor na vstupe zdroja UPS ako aj na výstupe invertora zabezpečujú oddelenie batérií, ktoré sú dimenzované na napätie 220Vdc (108 až 114 článkov); štandardizované napätie batériových sád v priemysle a energetike.

Redundantná ventilácia
Redundantné ventilácia pri 100% zaťažení, zaisťuje prevádzku pri menovitom zaťažení aj s polovicou ventilátorov, okrem toho je každý ventilátor monitorovaný a v prípade poruchy je vyslaný signál alarmu.
Ďalšie vlastnosti produktu ako je systém starostlivosti o batérie, easy source, flexibilita a komunikačné možnosti sú zhodné so zdrojmi UPS z typového radu Master MPS.