skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

Zdroj UPS Master HP ULVysoká úroveň kvality, spoľahlivosti a energetických úspor ponúkaná zdrojmi UPS Riello Master HP boli rozšírené o verziu 480 Vac 60 Hz, certifikovanú ako UL, s výkonmi v rozsahu od 65 do 250 kVA. Manažéri IT oddelení, manažéri zariadení a riaditelia technológií sú pod rastúcim tlakom pre dosahovanie nulových prestojov a usporiadanie dátových centier alebo priemyselných inštalácií tak, aby boli flexibilné tvárou v tvár neustále prebiehajúcim zmenám a rozširovaniu kapacít. Keďže hľadanie čo najspoľahlivejšieho a najefektívnejšieho napájacieho systému sa stáva čoraz dôležitejšie, spoločnosť Riello UPS neustále investuje do napájacích riešení, pre splnenie požiadaviek rady klientov; záväzok, ktorého výsledkom je Master HP UL. Ide o viac než len o inovatívne a technologicky pokročilý zdroj UPS, jedná sa o skok do budúcnosti trojfázovej technológie. Vďaka technológií on-line dvojitej konverzie, založenej výhradne na IGBT a digitálnych signálových procesoroch (DSP), séria zdrojov nepretržitého napájania Master HP UL zaisťuje maximálnu bezpečnosť napájania a kvalitu pre všetky typy záťaží, IT alebo priemyselných technológií, najmä pokiaľ ide o kritické aplikácie s VFI SS 111 klasifikáciou (napäťovo a frekvenčne nezávislé) v súlade s normou IEC EN 62040-3. Táto séria bola navrhnutá s použitím novej konfigurácie, ktorá obsahuje IGBT sínusový vstupný usmerňovač namiesto konvenčného tyristorového systému. Na rozdiel od ostatných technológií zdrojov UPS dostupných na trhu, technológia dvojitej konverzie s galvanicky oddeleným výstupom zaručuje kvalitný napájací zdroj, ktorý je úplne chránený pred všetkými elektrickými anomáliami na vstupe. Aj v prípade vážnych problémov napájacieho zdroja, výstupný výkon zostáva stabilný.

 Minimalizovaný spätný vplyv na napájaciu sieť

Master HP UL redukuje zaťaženie siete vďaka IGBT usmerňovaču bez spätného vplyvu na napájaciu sieť. Odstraňuje problémy spojené s inštaláciou v sieťach s obmedzenou kapacitou výkonu, kde je zdroj UPS napájaný motorgenerátorom alebo všade tam, kde sú problémy s kompatibilitou záťaží, ktoré generujú vyššie harmonické prúdu. Master HP UL má nulový vplyv na napájací zdroj, či už sa jedná o elektrickú sieť alebo motorgenerátor:

  • THD vstupného prúdu <3%
  • vstupný účinník 0,99
  • power walk-in funkcia, ktorá zaisťuje progresívne spustenie usmerňovača
  • funkcia oneskorenia štartu sekvenčne reštartuje usmerňovače pri obnovení napájania (viacero zdrojov UPS v systéme)
Master HP UL zároveň plní úlohu filtra a kompenzácie účinníka pre ochranu napájacej siete predradenej zdroju UPS pred vyššími harmonickými prúdu a jalovým výkonom vytvoreným spotrebičmi.

 

 Battery Care System: maximálna starostlivosť o batérie

Master HP UL používa Battery Care System, ktorý optimalizuje prevádzkové parametre batériovej sady za účelom predĺženia životnosti batérií.

 Flexibilita

Výstupný oddeľovací transformátor zaisťuje galvanické oddelenie záťaže voči batériovej sade a lepšiu prispôsobivosť v konfigurácii systému. Umožňuje pripojiť dva oddelené sieťové vstupy (hlavný a núdzový), pochádzajúce z dvoch rôznych napájacích zdrojov; toto je zvlášť vhodné pre paralelné systémy, aby bola zabezpečená selektivita medzi dvoma zdrojmi, čím sa zvyšuje spoľahlivosť celej inštalácie.