skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikačních, radiokomunikačních, informačních a průmyslových technologií.

Regulovaná záťaž RZ-120Regulovaná záťaž RZ-120 je určená pre vykonávanie kapacitných skúšok batériových sád s menovitým napätím minimálne 24 V DC. Je ich možné použiť s rôznymi typmi batérií. Vďaka vysokej hodnote maximálneho pracovného napätia je možné využiť tieto zariadenia pre široký rozsah napätí batériových sád. 

Nastavenia

 • Každé meranie je označené identifikačným číslom s možnosťou modifikácie po meraní.
 • Ukončenie merania – manuálne, časový interval, celkové napätie batériovej sady, počet vadných blokov / článkov, odobratá kapacita Ah (možné vzájomné kombinácie podmienok)
 • Požadovaná hodnota prúdu alebo výkonu
 • Maximálny čas merania až 24 hodín
 • Maximálny počet chybných blokov
 • Počet meraných blokov až 288 súčasne(článkov)
 • Interval vzorkovania / merania veličín 1 – 60 minút
 • Počet článkov v batériovom bloku (1 až 10) a koncové napätie batériového článku (0 až 10V)

Hodnoty dostupné počas merania

 • Uplynutý a zostávajúci čas kapacitnej skúšky
 • Hodnota celkového napätia batériovej sady
 • Hodnota odoberaného prúdu
 • Hodnota odoberaného výkonu
 • Hodnota odobratej kapacity
 • Teplota odmeraná meracím modulom
 • Hodnoty napätia jednotlivých batériových blokov (možnosť zoradenia podľa poradia alebo napätia)
 • Možnosť prezerania a zmeny nastavených parametrov

Hodnoty dostupné po meraní

 • Možnosť prehliadania nameraných hodnôt jednotlivých meraní a zmeny parametrov priamo na displeji, bez nutnosti pripojenia PC v teréne
 • Prehľad využitia pamäte

 Univerzálne použitie

 • Široký rozsah vstupných napätí 24 až 800 V DC, resp. do 600V AC
 • Malé rozmery, nízka hmotnosť, jednoduché intuitívne ovládanie
 • Možnosť použitia až 12 meracích modulov MM02 celkom 288 vstupov pre meranie napätia blokov
 • Možnosť použitia aj bez meracích modulov MM02 (napr. testovacia záťaž pre DC a AC systémy)
 • Minimalizované dĺžky vodičov vďaka bezdrôtovému prenosu dát medzi modulmi
 • Počet meracích modulov možno zmeniť pred začatím kapacitného testu
 • Jednoduchá konfigurácia pred meraním
 • Prehľadné zobrazenie napätí vybíjaných článkov s možnosťou triedenia
 • Pripojenie k PC pomocou USB
 • Vhodné pre rôzne typy batérií – oloveno-kyselinové, NiCd, NiMH, Li-Ion...

 Všeobecné vlastnosti výkonového modulu

 • Výkonový vstup chránený ističmi
 • výkonový vstup možno pripojiť k jednosmernému napätiu bez ohľadu na polaritu, resp. k striedavému napätiu
 • Výkonový vstup chránený vymeniteľnými poistkami
 • Zásuvne vymeniteľné moduly ZA 100/24, ZA 400/24, ZA 800/24, pre tri rozsahy vstupného napätia
 • Záťaž napájaná priamo z testovanej sady a redundantne zo siete 230V AC
 • Dotykový LCD displej s podsvietením (160 x 104 bodov)
 • Riadiaca doska a LCD displej galvanicky oddelené od častí s nebezpečným napätím
 • Ochrana batérií pred hlbokým vybitím nastavením príslušných parametrov
 • Vybíjanie batérií konštantným prúdom, alebo konštantným výkonom
 • Súbor nameraných dát zapisovaný do internej pamäte
 • Obslužný softvér na spracovanie získaných dát v PC
 • Nútené chladenie

 Všeobecné vlastnosti meracieho modulu

 • 24 vstupov pre meranie napätia (max. 20V / vstup)
 • Meracie vstupy vybavené ochranou proti prepätiu a ochranou proti prepólovaniu
 • 1 x meranie teploty
 • Vstup pre napájanie galvanicky oddelený od meracích vstupov
 • Možnosť napájania z testovanej sady alebo separátneho zdroja DC napätia
 • Galvanické oddelenie s výkonovým modulom, prenos dát systémom wireless

 Aplikácie

 • Vybíjanie a testovanie kapacity priemyselných batérií
 • Testovanie výkonových zdrojov DC napätia
 • Sledovanie blokov batérii v zdrojoch UPS alebo v zdrojoch DC napätia