skip to main content

Vysoce efektivní napájaní a záložní napájení telekomunikaÄních, radiokomunikaÄních, informaÄních a průmyslových technologií.

<br />Technologické <br /><b>Kabinety</b>

Technologické kabinety

SpoloÄnosÅ¥ A2B, s.r.o. má dlhoroÄné skúsenosti s výrobou rôznych typov technologických kabinetov pre umiestnenie telekomunikaÄných, zabezpeÄovacích alebo riadiacich technológií vo vonkajšom prostredí. Jednotlivé riešenia sú vytvárané individuálne na základe požiadaviek zákazníka. Vysoká flexibilita umožÅuje zostaviÅ¥ integrované riešenie, kde sa na danú lokalitu umiestni iba jeden kabinet, ktorý bude obsahovaÅ¥ kompletné vybavenie