skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

 

Zdroj UPS Multi Power


Zariadenie MULTI POWER (MPW) je ideálnym modulárnym riešením UPS pre dátové centra a iné kritické záťaže.
UPS MULTI POWER je priam určený na ochranu miest s vysokou hustotou výpočtovej techniky a IT prostredí s dosiahnutím ich maximálnej dostupnosti. Parameter výkonu rastie spolu s požiadavkami zákazníka bez nadmerného zväčšovania rozmerov UPS – optimalizuje ako počiatočne náklady tak aj celkové náklady pri vzraste výkonu. Ako náhle sa zvýši odoberaný výkon, modulárne riešenie MULTI POWER MPW rozšíriť svoju kapacitu výkonu pre udržanie najvyššej úrovne ochrany napájania, dostupnosti, redundancie a investičnej úspory.
Digitálne technológie majú silnejúci vplyv v sektoroch a aplikáciách pre zdravotníctvo, pri výrobe energií, v sociálnych sieťach telekomunikáciách, priemysle a vzdelávaní.
Pre fungovanie činnosti a zariadení ako uchovávanie, spracovávanie alebo prenos údajov by mal byť použitý najspoľahlivejší zdroj energie. Multi Power zabezpečuje škálovateľnosť, bezpečnosť, vysokú kvalitu dodávanej energie pre rôzne kritické aplikácie. Nové Multi Power MPW výkonové moduly sú absolútnou špičkou v UPS technológiách.
So svojim trojúrovňovým zaistením neutrálneho bodu (NPC - Neutral Point Clamped) invertorom, korekciu účinníka (PFC - Power Factor Corrected) a vstupnej kontroly, Multi Power MPW zabezpečuje najvyššiu výkonovú úroveň z hľadiska celkovej účinnosti, účinníka vstupu a dopad harmonických zložiek na napájací zdroj.

Pokročilé technológie

Na zaistenie najvyššej výkonovej úrovne sú použité najmodernejšie výkonové komponenty a inovatívne technológie riadenia a ostatné dôležité aspekty systému. Hlavné výkonové komponenty a zostavy v rámci systému Multi Power boli špeciálne navrhnuté pre spárovanie s príslušnými komponentmi daného výrobcu. Takáto práca zabezpečuje, že Multi Power MPW dosahuje najvyššej úrovne výkonu a údržby.
S cieľom optimalizovať celkový výkon konečného výrobku sa rozhodol výskumný a vývojový tím spoločnosti Riello, že navrhne určité energetické prvky vrátane modulov IGBT a súvisiacich podsúčasti, namiesto použitia štandardných komponentov, ktoré sú ľahko dostupné na trhu. Systém Multi Power disponuje optimalizovanou a spoľahlivou zostavou napájania, ktorá zaručuje najlepšiu dostupnosť a celkovú účinnosť.
Samostatný výkonový modul používa "bezvodičové prepojenia" čo znamená že prepojovacie vzdialenosti medzi kartami, napájacími komponentmi a konektormi sú kratšie. Týmto spôsobom sa znižuje riziko s problémami so spojením a taktiež sa minimalizujú straty energie.

Škálovateľnost

Multi Power poskytuje komplexné a ľahko integrovateľné riešenie ochrany napájania pre dátové centrá a akékoľvek iné kritické IT aplikácie zodpovedajúce rozvíjajúcim sa požiadavkám spoločnosti. Koncový používateľ môže jednoducho zvýšiť výkon, úroveň redundancie a predĺžiť dobu zálohy jednoduchým pridaním ďalších výkonových a batériových modulov
K dispozícií sú dve verzie vyhotovenia kabinetov, a to Napájací kabinet a Batériový kabinet.
Dostupný výkon a redundancia systému UPS sa môže rozšíriť zvislo v napájacom kabinete od výkonu 42 kW do 294 kW v jednom napájacom kabinete (možné použiť 1 až 7 výkonových modulov vrátane redundancie). Podobne je možné pripojiť paralelne až štyri napájacie kabinety a zvýšiť tým výkon z 294 kW až na 1176 kW. Batériový kabinet je konštruovaný na 4 samostatné batériové jednotky v jednom module, takže je možné osadiť až 36 batériových jednotiek v rámci jedného kabinetu a maximálne je možné paralelne prepojiť 10 batériových kabinetov.
Multi Power MPW taktiež ponúka ako optimalizované riešenie kombináciou výkonových a batériových modulov. Pri kombinácií troch výkonových a piatich batériových modulov vznikne riešenie ktoré je možné využiť v extrémnych podmienkach kde je potrebná veľká hustota výkonu na malom mieste čo je špecifické pre malé a stredne veľké obchodné aplikácie.

 Všeobecné vlastnosti
Vynikajúce parametre
 • Pokročilé technológie použité v Multi Power MPW zaručuje plný výkon zariadenia aj pri účinníku rovnajúcom sa zaťaženiu (kVA = kW) bez zníženia výkonu aj pri prevádzkovej teplote 40°C.
 • Vysoká účinnosť systému v režime dvojitej konverzie pri prevádzke on-line vyššia ako 96,5%. Dokonca aj pri nabití batérií len na 20% dosahuje Multi Power MPW vynikajúci výkon väčší ako 95%. Tento vynikajúci výkon zaisťuje extrémne nízke straty na ľubovoľnom zaťažení pri zachovaní modulárneho riešenia a pri akomkoľvek meniacom sa prostredí.
 • Nízke vstupné harmonické skreslenie, s účinníkom blízkym jednej a mimoriadne širokým rozsahom vstupného napätia ( 20 / 40%). Vyžadujúci minimálnu prioritu napájacieho zdroja s tým súvisiace zníženie investičných nákladov.
Viacnásobná kontrolovateľnosť

Celé riešenie Multi Power bolo vyvinuté s osobitnou starostlivosťou a prevádzkovou spoľahlivosťou tak aby sa zabránilo akejkoľvek možnej poruchy spôsobenej nesprávnou komunikáciou medzi komponentmi systému. Výkonové moduly nie sú ovládané jedným unikátnym mikroprocesorom ale troma mikroprocesormi, pričom každý riadi osobitnú časť systému. Napájací kabinet je vybavený hneď dvoma mikroprocesormi kde jeden riadi procesy UPS systému a druhý spravuje komunikáciu s užívateľom.
Z hľadiska monitorovania a kontroly celkového systému, sú všetky komponenty priebežne sledované predovšetkým teplota a to hneď v každom výkonovom module samostatne. Navyše sú vo výkonovom kabinete umiestnené teplotné senzory (max. 4 teplotné senzory, podľa konfigurácie kabinetu) pre lepšie zabezpečenie efektívnej prevádzky.
Výkonový modul je vybavený troma ventilátormi s riadením rýchlosti otáčok, ktoré sa prispôsobujú pripojenej záťaži a podľa toho zvyšujú/ znižujú svoj výkon. Tieto ventilátory majú za implementovanú detekciu porúch, ktorá je vyvedená k mikroprocesoru a ten v prípade výskytu poruchy jedného ventilátora zvýši výkon zvyšných ventilátorov s cieľom kompenzovať chladiaci výkon. Batériová jednotka tiež obsahuje vnútornú ochranu a sofistikovaný kontrolný systém pre monitorovanie stavu každého modulu. Umožňuje to kontrolovať napätie a prúd samotnej batérie batériovej jednotky a preto systém môže upozorniť užívateľa ak je nejaká batéria poškodená alebo je na hranici zlyhania. Takéto predykovanie systému výrazne znižuje riziko zlyhania systému vďaka okamžitým upozorneniam užívateľa o aktuálnych problémoch a výstrahách.

Flexibilita modularity

Modulárny systém Multi Power je plne škálovateľný a schopný sa prispôsobiť akýmkoľvek obchodným podmienkam pretože je možné ho rozšíriť horizontálne aj vertikálne a to od 1 až po 28 výkonových modulov čo predstavuje výkon 42 až 1176 kW (vrátane redundancie). Podobne je to aj s batériovými modulmi (od 1 kabinetu až po 10 paralelne zapojených kabinetov).
Modulárnou koncepciou Plug & Play sa zjednodušuje akékoľvek rozšírenie o výkonový modul alebo batériovú jednotku.
Princíp výmeny komponentov počas bežnej prevádzky (hot-swap) je tiež súčasťou konceptu modulárneho prevedenia systému kde je možné vymieňať výkonové moduly, batériové jednotky, ventilátory výkonových modulov a pod. K týmto kritickým komponentom je možné ľahko pristupovať z prednej časti kabinetu čo je štandardom modularity. Systém je vybavený manuálnym bypass prepínačom spolu so spätným ovládaním a zabudovaným mechanickým stýkačom ktorý eliminuje akýkoľvek výpadok súvisiaci s údržbou systému.
Kombinované systémy (Napájací kabinet s batériovým kabinetom) je dodávaný s batériovým prepínačom a možnosťou diaľkového ovládania prepínača batérií. Všetky tieto funkcie zabezpečujú jednoduchšie rozšírenie UPS, prevádzku a údržbu, skrátenie doby výpadku, zníženie priemerného času na opravu (MTTR - Mean Time to Repair) a odstránenie všetkých možných rizík systému ak sa vykonáva servisný úkon autorizovaným servisným personálom. Flexibilita systému sa posudzuje oboma faktormi, a to ako inštalácie systému tak aj obsluhou používateľom. Vstupné/ výstupne a batériové prípojné miesta sú umiestnené v strede kabinetu tak aby bol možný prístup zhora alebo zospodu kabinetu. Mechanické podpery, káblové žľaby aj prípojne miesta (umiestnené v strede kabinetu) sú zámerne prispôsobené pre skrátenie doby inštalácie a celkových nákladov.

Pokročilá komunikácia

Užívatelia môžu využiť pokročilí komunikačný systém špeciálne určený pre IT pracovníkov, manažérov zariadení a servisných technikov. Všetky tieto komponenty, 7”LCD dotykový panel, komunikačné sloty, kontakty relé s vyhradenými servisnými portami, zabezpečujú že nastavenia UPS, kontrola a monitorovanie je jednoduché vďaka integrácií do akéhokoľvek správy budov či správy infraštruktúry dátového centra (DCIM - Data Center Infrastructure management). Multi Power je kompatibilný s najmodernejšími systémom vrátane systémov:

 • Windows 7, 8
 • Hyper-V
 • Windows Server 2012, 2008, a predchádzajúce verzie
 • Mac OS X
 • Linux
 • VMWare ESXi
 • Citrix XenServer
 • A mnoho ďalších operačných systémov Unix.