skip to main content

Vysoko efektívne napájanie a záložné napájanie telekomunikačných, rádiokomunikačných, informačných a priemyselných technológií.

Zdroj UPS Amplon, RT sériaAmplon séria RT sú zdroje UPS s technológiu on-line dvojitej konverzie, ponúkajúci pokročilú architektúru, vysokú hustotu výkonu, vstupný účinník blízky jednej a nízke harmonické prúdu. Je navrhnutý v duálnom prevedení „tower“ alebo „19“ rack“ s LCD displejom, Amplon RT ponúka vysoký činný výkon a je vhodný pre aplikácie ako sú servery, dátové centrá, IT siete, VoIP a telekomunikácie.
Zdroje UPS Delta Amplon RT umožňujú funkciu 1+1 paralelnej redundancie pre poskytnutie vyššej spoľahlivosti. Pre dosiahnutie dlhšej doby zálohovania pre kritické aplikácie môže byť pridaná voliteľná externá batériová sada.

 Dostupnosť

 • Technológia on-line dvojitej konverzie poskytuje 24/7 nonstop ochranu
 • Paralelná redundancia 1+1 alebo rozšírenie bez potreby ďalšieho hardvéru
 • Funkcie Funkcie AC--štartu a štartu z štartu z batérie batérie
 • Pre zníženie doby nabíjania môže byť doplnený prídavný interný nabíja doplnený prídavný interný nabíjač
 • Volite ľný by-pass box pre paralelno-redundantné zapojenie s vypína ný by-pass box pre paralelno-redundantné zapojenie s vypínačom externého manuálneho bypassu om externého manuálneho bypassu
 • Voliteľný box externého nabíjača batérií pre dlhé doby zálohy ​

 Flexibilita

 • Duálne prevedenie pre použitie ako tower alebo ako kompaktné riešenie pre 19“ rack ​
 • Viacjazyčný LCD displej s modrým podsvietením ​
 • Voliteľná externá batériová sada aj pre dlhé doby zálohovania ​

 Nízke celkové náklady na prevádzku (TCO)

 • Výstupný účinník 0,9 poskytuje väčší činný výkon​
 • Vysoký vstupný účinník (PF> 0,99) a nízke harmonické skreslenie (iTHD <5%)
 • ​Inštalácia spolo Inštalácia spoločnej batérie umož nej batérie umožňuje dvom paralelne zapojeným UPS zdie uje dvom paralelne zapojeným UPS zdieľať jednu batériovú sadu
 • ​Široký rozsah vstupného napätia znižuje výskyt vybitia batérie a predlžuje životnosť batérie

 Aplikácie

 • Servery
 • Telekom
 • Počítačové siete
 • VoIP
 • Dátové centrá
 • Priemyselné využitie
 • Zdravotníctvo